Column/Nieuws, Giving back, Nieuws

Dag 46. Alles over de net aangenomen donorwet! (geupdate)

*Update 21-2-18: Mag ik even een applausje voor D66 kamerlid Pia Dijkstra? Na België ook in Nederland eindelijk over op automatisch donorschap. Halleluja!
Ondanks dat het nog geen zondag is, is donderdag wel social day bij 365DaysPositiveness. daarom neem ik bij deze even alles wat je over de donorwet moet weten met je door, met oog voor de kritieken en mijn ongecensureerde mening, zover die nog niet duidelijk was.

Het NOS meldde gisteren: Donorwet Dijkstra aangenomen; mensen zonder bezwaren geregistreerd als donor
De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van D66 over een ander systeem van donorregistratie met een zeer kleine meerderheid aangenomen. In de senaat stemden 38 leden voor en 36 tegen.
Veel fracties waren verdeeld over het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Zo stemden zes VVD’ers voor en zeven tegen, bij het CDA waren er vier voor en acht tegen en bij de PvdA vijf voor en drie tegen. Bij 50Plus was de verhouding 1-1. Verder steunden negen SP’ers de wet. SP-senator Gerkens wilde “om politieke redenen” niet tegenstemmen, maar was “vanwege een persoonlijke overtuiging” ook niet voor en deed daarom niet mee aan de stemming (naar mijn idee niet bepaald netjes als je in de politiek zit om wanneer het je uitkomt niet mee te doen, maar aan de andere kant wel zo netjes dat je iig het proces niet verstoort). D66 was in zijn geheel voor; ook het ene OSF-fractielid steunde de wet. PVV, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren waren in hun geheel tegen. Die partijen hebben hiermee de kans op mijn stem voor de toekomst drastisch verlaagd!

Geregistreerd bij geen bezwaar
Kern van de nieuwe wet is dat mensen als orgaandonor worden geregistreerd tenzij ze hebben laten weten dat niet te willen. De Tweede Kamer ging anderhalf jaar geleden al akkoord met de wet.
De discussie in de senaat spitste zich de afgelopen weken toe op de positie van nabestaanden. Dijkstra zegde de Eerste Kamer toe dat nabestaanden in feite het laatste woord hebben, ook al krijgen ze geen formeel vetorecht.

Dijkstra senatoren dankbaar
Dijkstra zei na de stemming de senatoren ontzettend dankbaar te zijn voor het aannemen van de wet. “Nu gaan we ermee aan de slag dat de wet zorgvuldig wordt uitgevoerd”, voegde ze eraan toe. Het Kamerlid dankte ook organisaties als de Nierstichting, de Hartstichting en het Longfonds, die haar hebben gesteund.

“De zorgsector zat eigenlijk te wachten op deze wetswijzing en ik vind het belangrijk voor de mensen die te maken hebben met het falen van organen en op een wachtlijst staan”, zei ze verder.

Dijkstra wil dat er nu een goede voorlichtingscampagne komt. Ze zei dat ze heeft gemerkt dat er veel onduidelijkheid is over wat haar wet precies inhoudt. Het Kamerlid benadrukte dat registraties niet “voor de eeuwigheid” vastliggen en dat mensen die kunnen veranderen. Zelf noemt ze in de wet geen ingangsdatum. Die zal het kabinet vaststellen in een Koninklijk Besluit. Daarvoor moet advies worden gevraagd aan de Raad van State. Daarnaast komt er in ieder geval twee jaar uitgebreide voorlichting. Dat zou betekenen dat de wet pas in 2020 ingaat.”


NUANCE

Volgens Muisje83 ligt het trouwens wel iets genuanceerder: Niemand wordt met het aannamen van deze wet automatisch donor!
– Iedereen wordt gevraagd (in ieder geval met 18 jaar) zich te registreren in het donorregister
– Iedereen die zich niet registreerd krijgt een herhaalde oproep om zijn keus vast te leggen
– De kans is groot dat je in de toekomst bij verlengen van je identiteit of rijbewijs ook gevraagd wordt naar jouw donorregistratiekeus
– Ga je niet op deze herhaalde verzoeken in om je keus vast te leggen, dan wordt er vermeld dat je geen bezwaar hebt. -> Geen bezwaar in die zin dat je niet hebt aangegeven of je wel of geen donor wilt zijn.
– Nabestaanden zullen dan altijd het laatste woord hebben betreft donatie bij “geen bezwaar” Ook is tijdens het debat gesproken dat organen sowieso niet gedoneerd zouden worden indien overledene bij “geen bezwaar” geen nabestaanden heeft om de uiteindelijke keus te maken.
* Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik niet goed weet wat er gebeurt om moment dat je geen bezwaar geregistreerd bent en je geen nabestaanden hebt/deze niet bereikt kunnen worden. Iemand??

De overheid legt in dus eerste instantie de verantwoordelijkheid van de donorregistratie bij jou. Jij bent de enige die actief kan bepalen of je wel of geen donor wil zijn. Als je die verantwoordelijkheid niet neemt, dan geef je die verantwoordelijkheid indirect aan je nabestaanden en zullen zij op basis van “geen bezwaar” de beslissing moeten nemen om je organen wel of niet te donoren.

Mocht je nou meer willen weten over de procedure van een orgaandonatie, check dan even deze link!


8 DINGEN DIE JE MOET WETEN OVER DE NIEUWE DONORWET volgens NRC

1. Wanneer gaat de nieuwe wet in?
Waarschijnlijk in de zomer van 2020. Tot die tijd blijft de huidige wet gelden.

2. Wat houdt de nieuwe donorwet in?
Net zoals bij de huidige donorwet kan je aangeven wat er moet gebeuren met je organen en weefsels op het moment dat je overlijdt. Je hebt vier keuzes: ja, nee, je partner beslist of iemand anders beslist. Die keuze wordt opgeslagen in het donorregister.
Nieuw aan deze wet is dat wanneer je straks niet de keus maakt om orgaandonor te zijn, je automatisch wordt geregistreerd met ‘geen bezwaar’. Dat betekent dus dat bij overlijden je organen en weefsels automatisch worden gedoneerd.

3. Ben ik nu automatisch donor als ik niets doe?
Totdat de wet is ingevoerd, verandert er niets. Donor ben je tot die tijd alleen als je het hebt aangegeven. In de zomer van 2020 verandert de wet. Dan krijgt iedereen van 18 jaar en ouder die nog niet als donor staat geregistreerd een brief om alsnog een keuze te maken. Na zes weken wordt een herinneringsbrief verstuurd. Als op beide brieven niet wordt gereageerd, word je geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

4. Ik heb al een donorregistratie, moet ik alles straks opnieuw invullen?
Nee. Alle keuzes (dus zowel voor als tegen orgaandonatie) die al in het donorregister staan, blijven geldig.

5. Doneer je automatisch ‘alles’?
In principe wel!
Wel kun je zowel in de huidige en ook straks in de nieuwe wet eventueel aangeven welke organen en weefsels je wilt uitsluiten van donatie. Bij de nieuwe wet geldt dat zodra je niet reageert, er wordt aangenomen dat je geen bezwaar hebt tegen donatie. Dat geldt dan dus voor alle organen en weefsels.

6. Waar kun je aangeven dat je wel/geen donor wilt zijn?
Dat kan digitaal via donorregister.nl of via een papieren versie die is op te halen bij de meeste gemeentehuizen en ziekenhuizen. Een registratie kan altijd worden gewijzigd.

7. Verandert de rol van nabestaanden?
Ja, want in de zomer van 2020 staat iedereen in het donorregister. In tegenstelling tot de huidige situatie hoeven nabestaanden dan niet meer te beslissen over orgaandonatie als de overledene dat nog niet had gedaan. Zij moeten wel beslissen als dit in het donorregister expliciet is aangegeven, door jou zelf dus.
Nabestaanden kunnen de registratie van een ‘ja’ of ‘geen bezwaar’ wel aanvechten. Zij moeten dan aannemelijk maken dat de overledene echt geen donor had willen zijn.

8. Wat gebeurt er als je als Nederlander in het buitenland woont?
De wet geldt alleen voor mensen die in Nederland wonen en hier ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen. Als je verhuist naar het buitenland dan wordt je donorregistratie opgeschort tot je weer terugkomt.

 

REACTIES OP DE NIEUWE WET
NEE. Nadat gisteren in de Eerste Kamer de nieuwe donorwet was aangenomen, hebben ruim 30.000 mensen in het donorregister laten registreren dat ze geen organen willen afstaan. In totaal kwamen er sinds eergisteren 29.477 (uitgaande van het nieuws op 15 feb) nieuwe registraties binnen en 12.834 wijzigingen. 24.505 Mensen kozen ervoor om geen toestemming te geven voor orgaandonatie. Daarbij veranderden 6272 mensen hun oorspronkelijke keuze in een nee-registratie.

NABESTAANDE(N). 3299 Mensen kozen ervoor om hun nabestaanden te laten beslissen (waarvan 1109 oorspronkelijk een andere registratie hadden), ik hoop dat zij dit onderwerp dan ook bespreekbaar maken binnen hun gezin/familie.

Dat klinkt misschien schrikbarend, maar ik vind het erg positief om te zien dat mensen door het aannemen van deze nieuwe wet er nu al bewust mee bezig zijn. Dat was ook hetgeen waarom ik zelf heel erg voor de wet ben. Uiteindelijk zet iets als dit mensen toch sneller aan tot actie dan wanneer het allemaal maar vrijblijvend is en er te weinig voorlichting over gegeven wordt. Het enige wat ik eraan zou veranderen is de leeftijdsgrens en die iets ophogen. Wat wel opvallend is, is dat verreweg de meeste mensen die hiervoor kiezen hun huid en hoornvliezen uitsluiten (je kunt aangeven of je bepaalde organen wilt uitsluiten van donatie) -willen zeker een mooi lijk achterlaten ofzo?

JA. Van de 12.843 wijzigingen werd in 5453 gevallen de oorspronkelijke keuze gewijzigd in wél toestemming voor het doneren van organen (chapeau!). Daarnaast besloten 2782 mensen niet tot 2020 te wachten maar meldden zich juist nu al aan als donor.


KRITIEK

Zoals te zien is er ook voldoende stof tot kritiek. Voorbeeld van de mensen die van ‘ja’ naar ‘nee’ gingen:

Ik ben niet tegen orgaandonatie en ben zelf ook donor. Maar het is absoluut fout dat dit een opt-out regeling is geworden. Zéér kwalijke zaak en een grove schending van je lichamelijke integriteit“, schrijft Willem-Jan Meijer.
“Boos, boos. Hoe is het mogelijk dat de regering en/of mijn nabestaanden beschikken over mijn lijf. Ik verscheur hierbij mijn donorpasje“, schrijft Voor Jessica van Otterlo, voor wie met de nieuwe wet de maat vol is.

Achterlijk, achterlijk; dat zeg ik tegen deze dame (en heer). Ik kan me geen enkele reden bedenken waarom je (zeker als je in eerste instantie al donor was) tegen deze wet bent. Uiteindelijk is er niemand die je verplicht om donor te zijn, je wordt op deze manier alleen wel verplicht om het onderwerp serieus te nemen en eens van je luie reet af te komen en een keuze te maken. Een keuze die je tevens bij wijze van van dag tot dag kunt veranderen en levens kan redden!

Ik zeg hiermee niet dat ik vind dat iedereen donor moet zijn. Ik kan me voorstellen dat je geen donor wilt zijn, en dat vind ik ieder eigen keuze (hoewel ik erg pro JA! ben). en ja, als je de horroverhalen leest over dat je binnen 15 minuten hersendood verklaard wordt, dat zonder narcose je lichaam leeg gehaald wordt (en de lichamelijke respons daarbij) etc. kan ik me voorstellen dat je het een eng idee vindt. Dus het is ieder voor zich. Maar ergens vind ik dat je ook vertrouwen moet hebben in de medici, ik mag hopen dat zij hun eed (waaronder de eed van Hippocratus) naar volle verantwoording nakomen en niet je bewust laten sterven om je organen..

Mocht je twijfelen of het aan nabestaanden over willen laten, zorg dat je het gesprek dan gevoerd hebt en jouw wensen duidelijk zijn!! Je nabestaanden hebben het al zwaar genoeg op een moment dat ze horen dat je een ongeluk hebt gehad. Om dan ook nog eens die druk opgelegd te krijgen vind ik ten eerste een onnodige overbelasting van hen, en ten tweede denk ik dat hierdoor meer mensen in eerste instantie nee zeggen vanwege de emoties die hierbij betrokken zijn op dat moment! Zoals we geleerd hebben is emotie niet altijd de juiste raadgever, maar tijd voor je wijze geest heb je op dat moment niet.

Lees ook: Hoe gaat een donoroperatie?
Wat is hersendood en wat is hartdood?


Applausjes voor de JA!-stemmers

Ondanks dat ik niemand wil pushen hierbij ook applaus voor degene die wel met een volmondig JA! reageerden op mijn FB oproep, want ik vind dat zeker bewonderenswaardig!:
“Tuurlijk. Ik ben altijd al donor geweest. Wat heb ik nog aan mijn lichaam als ik het toch niet meer gebruik? Als ik met mijn onderdelen een ander nog een langer leven kan geven dan is dat voor mij de ultieme goede daad.” – Danny Q.

” Ja, al jaren. Ik vind alleen dat ik geen eigendom van de overheid ben, dus dat zij niets over mijn lijk te beslissen hebben.
Aan de andere kant vind ik het wel een mooie zet om de wachtlijsten korter te maken en mensen aan nieuwe onderdelen te helpen wanneer zij deze nodig hebben.
Want daarbij: veel mensen waren te laks om zich als donor op te geven, dus veel mensen zullen nu ook te laks zijn om zich in het niet-donorregister in te schrijven.” Jack van D.

Manuëla A is zelf donor én heeft haar leven te danken aan een levertransplantatie: zij reageert op mevrouw X die het niet eens is met de verplichting ‘Ik vind hier niks positiefs aan. Iedereen heeft het recht zelf te beslissen wat er gebeurt met zijn of haar lichaam na zijn of haar dood. Dit is zo’n opdringerige wet. Als je er niet aan denkt het door te geven ben je ze dus automatisch kwijt. Als je ons niet laat weten dat je het niet wilt voor het einde van de maand, zal er maandelijks 500 euro van je bankrekening gestort worden naar een goed doel. Zo helpen we mensen.‘: ).  Manuëla zegt: “Maar door deze wet worden wel meer gered. Als je het echt niet wil dan kun je altijd nog afmelden. Veel mensen zeggen; ‘oja ik wil ook wel donor zijn’, maar vergeten gewoonweg een papiertje in te vullen en degene die écht niet willen kunnen met paar klikken op de knop zich afmelden ervoor. Doordat deze wet al in België was, leef ik nog (levertransplantatie in België gehad) en ik weet zelf hoeveel mensen op een wachtlijst staan voor een donor orgaan en hoelang het kan duren.”

En wat zeg jij? Geef het door op www.donorregister.nl
Kost jou 2 minuten maar je red een of meerdere anderen hun leven!
Laat je het hier ook even weten? 😉

 

Like&Share
Twitter
Visit Us
INSTAGRAM
RSS

2 Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.