(Positieve) Psychologie, Healthy Life, Stoornissen

Dag 65. Angststoornissen deel 2: Fobieën

Oh hoe heerlijk ironisch: Sesquipedalofobie oftewel; Hippopotomonstrosesquippedaliofobie = Fobie, angst of weerzin voor het horen, lezen of uitspreken van lange woorden.
We hebben reeds een onderdeel van angststoornissen gezien, deel twee gaat over specifieke fobieën. Volgens Pieter Frijters bestaan er maar liefst 416 (!) fobieën waar ik er nog enkele aan toegevoegd heb… Duik je met me mee in de lijst?

Naar schatting hebben 19.2 miljoen Amerikanen op zijn minst een specifieke fobie. Vrouwen zouden dubbel zoveel last hebben en het kan een erg grote invloed op je leven hebben. Gelukkig zijn er verschillende behandelingen mogelijk (zie onderaan) maar:

First things first, want wat is nou een Fobie of niet-reële Angst?

Specifieke fobie wordt gekarakteriseerd door een diepe en aanhoudende angst voor een bepaald object of situatie, resulterende in symptomen van angst. De symptomen kunnen ook al ontstaan bij het anticiperen op de fobie.

Wanneer een bepaalde situatie je normaal gesproken geen angst mag inboezemen en je toch in paniek raakt, blokkeert of lichamelijke spanningsreacties vertoont, dan ervaar je een niet-reële angst. Als je je dagelijks meer dan twee uur druk maakt over dergelijke panieksituaties dan wordt het een fobie genoemd. En hoewel men zich vaak wel bewust is van de irrationaliteit, zal men in geval van een fobie alsnog proberen de situatie of het object zoveel mogelijk te ontwijken.

Symptomen
– Verhoogde hartslag
– Duizeligheid
– Misselijkheid
– Zweten
– Trillen
– Van streek raken van de maag
– Kortademigheid

Typen van specifieke fobieën
Fobieën kunnen verdeeld worden in simpele/specifieke groepen of complexe groepen. Bij simpele moet je denken aan:
Omgevingsangsten zoals water, hoogtes, bacteriën, dierenfobie , situaties zoals vliegen of de tandarts, lichamelijke zoals niet tegen bloed kunnen.
Complexe zijn meer slopend dan de simpele en hebben een meer aanwezige invloed op het dagelijkse leven. Hierbij moet je denken aan angst voor open ruimtes of sociale situaties.

Ontstaan van fobie
Hoewel er geen aanleiding hoeft te zijn, zijn er een aantal potentieel bijdragende factoren, denk hierbij aan: traumatische gebeurtenissen, aangeleerd gedrag, genetische aanleg (ja echt), angst-respons, stress die kan resulteren in angst, depressie en een dermate niet kunnen omgaan met situaties dat er een fobie ontstaat.

Bron: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th

De lijst van fobieën

Laat ik even vooraf zeggen dat de specifieke fobieën over de hele wereld anders erkend worden. In de DSM-V worden dieren, situaties, natuurlijke en bloed-injectie-ongelukken als specifieke fobie erkend naast een vijfde ‘overige’ categorie waaronder bijvoorbeeld de angst om te stikken of braken onder valt.
De lijst die ik gevonden heb bestaat uit 5 categorieën: sociaal (52) lichamelijk (120) natuur (66) ruimtelijk (47) en overig (131). Let’s go!

Sociale angsten
Angsten uit deze categorie komen veruit het meest voor. Sociale angsten hebben met elkaar gemeen dat persoonlijke aandacht van anderen zich in bepaalde situaties uit in lichamelijke reacties als blozen, zweten, trillen, verstijven, een dichtgesnoerde keel, slikproblemen, stokkende stem of stotteren. Ook kunnen mensen emotioneel dichtklappen of ervaren dat hun denken blokkeert.

Androfobie = Arrhenfobie, Hominofobie Fobie of angst voor mannen
Angrofobie (Cholerofobie) = Fobie of angst voor woede
Anuptafobie = Fobie of angst om single te blijven.
Athazagorafobie = Fobie of angst om te vergeten, vergeten te worden of genegeerd worden
Bloosangst = Ereuthofobie, Erythrofobie, Erytofobie Fobie of angst om te blozen of voor de kleur rood
Catagelofobie (Katagelofobie) = Fobie of angst om belachelijk gemaakt te worden. Vaak is deze angst gerelateerd aan faalangst. Heel veel mensen hebben hier in meer of mindere mate last van. Gaat het je leven beheersen dan spreken we van een fobie.
Cherofobie = Fobie of angst voor vrolijkheid, opgewektheid, blijheid en uitbundigheid. Dit is veelal een “verstopte”fobie. Mensen die aan deze fobie lijden zullen hier zelden over praten.
Chorofobie = Fobie of angst voor dansen
Cleptofobie = Fobie of angst om te stelen. Vaak is deze angst gerelateerd aan een dwanggedachte. “Stel dat ik zo meteen maarzo iets in m`n zak steek”, Of “Stel dat ik dat ineens gewoon meeneem”. Vaak volgen hier dwanghandelingen uit, zoals vermijden van bepaalde zaken, enz. In dat geval spreken we van een Obsessieve Compulsieve Stoornis, ook wel OCS genaamd.
Deipnofobie = Fobie of angst voor dineren of dinerconversaties
Dishabiliofobie = Fobie of angst om zich in bijzijn van een ander uit te kleden
Doxofobie = Fobie of angst voor het uiten van meningen of ontvangen van lof. Ook deze angst hebben heel veel mensen in meer- of mindere mate. Vaak komt deze angst voort uit faalangst en een laag zelfbeeld. Als deze angst je leven gaat beheersen spreken we van een fobie.
Ephebifobie = Fobie of angst voor tieners
Eremifobie = Fobie of angst voor eenzaamheid of alleen zijn. Ook deze angst komt bij veel mensen in meer- of mindere mate voor.
De aanleidingen zijn vaak verschillend. De een is bang om allen te zijn omdat “als er iets ergs gebeurt”er niemand in de buurt is. De ander is angstig voor de stilte of de gedachte dat er helemaal niemand in de buurt is. Vaak is dit ook een bijverschijnsel bij mensen met veel paniekaanvallen. “Stel dat ik in paniek raak als er niemand bij is”.. enz. Vaak is deze gedachte al voldoende aanleiding voor een nieuwe paniekaanval. Als de angst om alleen te zijn een dagelijks terugkerende is, is er sprake van een fobie.

Erotofobie = een specifieke fobie voor seksualiteit of seksuele relaties. De naam is afkomstig van het Griekse Eros (god van de liefde) en fobos (angst). De angst uit zich doorgaans in onrust bij confrontatie met seksualiteit (bijvoorbeeld seksueel getinte toenadering, erotische films, naaktheid, sekswinkels). De persoon zal proberen dergelijke situaties zo veel mogelijk te mijden, wat in bepaalde gevallen kan leiden tot moeizame persoonlijke relaties. In ernstige gevallen kunnen zelfs paniekaanvallen optreden.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn, bijvoorbeeld een traumatische seksuele ervaring of het volgen van maatschappelijke normen die weinig ruimte bieden aan seksueel genoegen of die daar juiste te veel nadruk op leggen. Als de angst meer algemeen gericht is op mannen of vrouwen, spreekt men van androfobie of gynefobie.

Faalangst (Atychifobie, Kakorrhaphiofobie) = de angst om te falen, te kort te schieten of om aan bepaalde verwachtingen niet te voldoen. Faalangst kan, afhankelijk van de aard van een te leveren prestatie of het gedrag waarover men onzeker is allerlei vormen aannemen. Voorbeelden zijn: de angst om te falen bij sportieve prestaties (een sportwedstrijd, gymnastiekles) valt onder motorische faalangst, cognitieve prestaties (huiswerk , proefwerk, rijexamen, een toelatings- of eindexamen)zijn cognitieve faalangst of sociale activiteiten (spreekbeurt, geven van een lezing)sociale faalangst. Ook het eigen uiterlijk, sociaal gedrag of seksuele prestaties kunnen bij volwassen aanleiding zijn tot faalangst. Extreme vormen van faalangst worden gerekend tot angststoornissen. Examenvrees en plankenkoorts kunnen ook als vormen van faalangst worden gezien. Lees meer.
Geliofobie = Fobie of angst om te lachen of uitgelachen te worden.
Genofobie = Coitofobie Fobie of angst voor seks
Heresyfobie = Fobie of angst voor het op de proef stellen van de doctrine of een radicale afwijking van de doctrine
Heterofobie (Sexofobie) = Fobie of angst voor het andere geslacht
Hobofobie = Fobie of angst voor zwervers of bedelaars
Hypegiafobie (Hypengyofobie) = Fobie of angst voor verantwoordelijkheid
Isolofobie (Monofobie) = Fobie of angst om alleen te zijn of voor eenzaamheid.
Laliofobie (Lalofobi) = Fobie of angst om te spreken. Deze fobie is beter bekend onder Spreekangst.
Malaxofobie (Sarmassofobie) = Fobie of angst voor het liefdesspel
Mastigofobie (Poinefobie) = Fobie of angst voor straf
Metathesiofobie (tropofobie) = Fobie of angst om dingen te veranderen of om te verhuizen
Nostofobie = Fobie of angst om thuis te komen
Novercaphobia (Pentherafobie) = Fobie of angst voor je stiefmoeder
Ommatofobie = Fobie of angst voor ogen
Opinievrees (Allodoxafobie) = Fobie of angst voor meningen of opinies
Paralipofobie = Fobie of angst om plichten of verantwoordelijkheden te verwaarlozen
Parthenofobie = Fobie of angst voor maagden of jonge meisjes
pedofobie = Fobie of angst voor kinderen
Peladofobie = Fobie of angst voor kale mensen
Philemafobie (Philematofobie) = Fobie of angst om te zoenen of om gezoend te worden
Philofobie = Fobie of angst om verliefd te zijn of te worden
Plasangst (Urofobie) = Fobie of angst voor urine of om te urineren
Psellismofobie = Fobie of angst om te stotteren
Scelerofobie = Fobie of angst om pijn gedaan te worden door kwaadaardige mensen
Scopofobie = Fobie of angst om bekeken te worden
Scriptofobie = Fobie of angst om te schrijven in het openbaar
Socerafobie = Fobie of angst voor schoonouders
Sociofobie (Anthropofobie) = Fobie of angst voor de maatschappij of mensen in het algemeen
Spreekangst (Glossofobie, Plankenkoorts)= Fobie of angst voor het spreken in het openbaar
Testofobie = Fobie of angst voor tests
Trilangst (Beefangst, Tremofobie) = Fobie of angst om te trillen
Venustrafobia (Caligynefobie) = Fobie of angst voor mooie vrouwen
Virginitifobie = Fobie of angst voor verkrachting
Vitricofobie = Fobie of angst voor stiefvaders
Zelofobie = Fobie of angst voor jaloezie
Zweetangst = Fobie of angst om te zweten bij aandacht van mensen

* Androfobie is een specifieke fobie voor mannen. De naam is afkomstig van het Griekse aner (man) en fobos (angst). De aandoening moet niet worden verward met mannenhaat, die doorgaans ontstaat uit onvrede of frustratie over maatschappelijke verhoudingen. De oorzaak van de fobie is niet altijd duidelijk, maar kan het gevolg zijn van een onaangename of traumatische ervaring met een man, die vervolgens op alle mannen wordt geprojecteerd. Ook kan onderdrukte seksualiteit (bv. homoseksualiteit) een rol spelen. De fobie leidt doorgaans tot onrust, terughoudendheid en ontwijkend gedrag. Paniekaanvallen zijn bij deze vorm van angst zeldzaam. Vaak kan de fobie met behulp van psychologische begeleiding of MindTuning worden verholpen. De wijze waarop dit gebeurt is afhankelijk van de persoon en de manier waarop de fobie is ontstaan. Als de angst specifiek gericht is op het huwelijk of het aangaan van langdurige relaties, spreekt men van gamofobie. Als de angst uitsluitend seksueel van aard is, noemt men dit erotofobie.

Lichamelijke angsten
Onder deze classificatie vallen alle angsten die te maken hebben met het lichaam.

Ablutofobie = fobie of angst voor baden of wassen.
Acarofobie = Fobie of angst voor jeuk of insecten die jeuk veroorzaken
Aeronausifobie = Fobie of angst om te braken bij luchtziekte
Aichmofobie (Belonefobie) = Fobie of angst voor naalden of scherpe voorwerpen
Albuminurofobie = Fobie of angst voor nierziekte
Algiofobie (Odynefobie, Odynofobie, Ponofobie) = Fobie of angst voor pijn
Ambulofobie (Stasibasifobie) = Fobie of angst om te lopen
Amnesifobie = Fobie of angst voor geheugenverlies
Amychofobie = Fobie of angst voor schrammen of gekrabd worden
Ankylofobie = Fobie of angst voor onbeweeglijkheid van een gewricht
Asthenofobie = Fobie of angst voor flauwvallen of zwakheid
Ataxiofobie = Fobie of angst voor ataxie
Autodysomofobie = Fobie of angst voor mensen die een onaangename geur te hebben
Automysofobie = of angst om vies te zijn
Bacillofobie (Microbiofobie) = Fobie of angst voor microben
Bacteriofobie = Fobie of angst voor Bacterieën
Basofobie = Fobie of angst om te lopen, vallen of niet te kunnen staan
Bromidrofobie (Bromidrosifobie, Osmofobie, Osphresiofobie) = Fobie of angst voor lichaamsgeuren
Cacofobie = Fobie of angst voor lelijkheid of lelijk zijn
Cancerofobie (Carcinofobie) = Fobie of angst voor kanker
Cardiofobie = Fobie of angst voor het hart
Cathisofobie (Thaasofobie, Kathisofobie) = Fobie of angst om te zitten
Chaetofobie (Hypertrichofobie, Trichofobie, Trichopathofobie) = Fobie of angst voor haar
Cheimafobie (Cheimatofobie, Psychrofobie, Psychropofobie) = Fobie of angst voor kou
Chirofobie = Fobie of angst voor handen
Cholerofobie = Fobie of angst voor de ziekte cholera
Cibofobie (Sitiofobie) = Fobie of angst om te eten of voor voedsel
Climacofobie = Fobie of angst om de trap te beklimmen of om van de trap te vallen
Clinofobie = Fobie of angst om naar bed te gaan
Cnidofobie = Fobie of angst om gestoken te worden
Coprastasofobie = Fobie of angst voor constipatie
Coprofobie (Scatofobie) = Fobie of angst voor ontlasting
Dementofobie (Maniafobie) = of angst voor gestoordheid
Dentofobie = Fobie of angst voor tandartsen
Dermatofobie = Fobie of angst voor huidletsel
Dermatosiofobie = Fobie of angst voor huidziekte
Dextrofobie = Fobie of angst voor dingen aan de rechterkant van het lichaam
Diabetofobie = Fobie of angst voor suikerziekte
Dinofobie = of angst voor duizeligheid of draaikolken
Diplofobie = of angst voor dubbel zien
Drinkangst (Dipsofobie) = Fobie of angst voor drinken
Dysmorphofobie = Fobie of angst voor het hebben van een lelijk of mismaakt lichaam
Dystychifobie = Fobie of angst voor ongelukken
Emetofobie = Fobie of angst om te braken
Enetofobie = of angst voor spelden
Epistaxiofobie = Fobie of angst voor bloedneuzen
Eurotofobie = of angst voor vrouwelijke genitaliën
Febrifobie (Fibrifobie, Fidriofobie, Pyrexiofobie) = Fobie of angst voor koorts
Geniofobie = Fobie of angst voor kinnen
Genufobie = Fobie of angst voor knieën
Gerascofobie (Gerontofobie) = Fobie of angst voor oude mensen, of om oud te worden
Geumafobie (Geumofobie) = Fobie of angst voor smaak
Gymnofobie (Nudofobie) = Fobie of angst voor naaktheid
Haptefobie (Aphenphosmfobie, Haphefobie, Ophthalmofobie) = Fobie of angst om aangeraakt te worden.
Hedonofobie = Fobie of angst voor het voelen van genot
Helminthofobie = Fobie of angst voor besmetting met wormen
Hemafobie (Hematofobie, Hemofobie) = Fobie of angst voor bloed
Hormefobie = Fobie of angst voor shock of om in shocktoestand te raken
Hydrargyofobie = of angst voor kwik houdende medicijnen
Hylefobie = Fobie of angst voor epilepsie of materialisme
Hypnofobie = of angst voor slaap of gehypnotiseerd worden
Iatrofobie = Fobie of angst voor de dokter of naar de dokter gaan
Ithyphallofobie = of angst voor het hebben van, zien of denken aan een penis in erectie
Kolpofobie = of angst voor geslachtsdelen (met name vrouwelijke)
Kopofobie = of angst voor vermoeidheid
Kyphofobie = of angst om te bukken
Leprafobie = Leprofobie Fobie of angst voor Lepra
Levofobie = Fobie of angst voor dingen aan de linkerkant van het lichaam
Lockiofobie (Maleusiofobie, Parturifobie, Tocofobie) = Fobie of angst voor baren
Luifobie (Syphilofobie) = Fobie of angst voor syphillis
Medomalacufobie = Fobie of angst om een erectie te verliezen
Medorthofobie = Fobie of angst voor een penis in erectie
Meningitofobie = Fobie of angst voor hersenaandoeningen
Menofobie = Fobie of angst voor menstruatie
Methyfobie (Potofobie) = Fobie of angst voor alcohol
Molysmofobie (Molysomofobie) = Fobie of angst voor Besmetting, infectie of vuil
Monopathofobie = Fobie of angst voor een geconstateerde ziekte
Neofarmafobie = Fobie of angst voor nieuwe geneesmiddelen
Nucleomitufobie = Fobie of angst voor nucleaire wapens
Obesofobie (Pocrescofobie) = Fobie of angst voor aankomen (gewicht)
Odontofobie = Fobie of angst voor kaakchirurgie of tanden
Oneirofobie = Fobie of angst voor dromen
Oneirogmofobie = of angst voor natte dromen
Osmofobie = Fobie of angst voor lichaamsgeuren
Panthofobie = of angst om pijn te lijden
Parasitofobie = of angst voor parasieten
Pathofobie (Nosofobie, Nosemafobie) = Fobie of angst voor ziekte
Patroiofobie = Fobie of angst voor erfelijkheid
Pediculofobie (Phthiriofobie) = Fobie of angst voor luizen
Pellagrofobie = of angst voor niacinedeficiëntie of pellagra
Phalacrofobie = of angst om kaal te worden
Phallofobie = of angst voor een penis
Pharmacofobie = Fobie of angst voor het innemen van medicijnen
Phronemofobie = Fobie of angst voor denken
Pogonofobie = Fobie of angst voor baarden
Primeisodofobie = Fobie of angst om ontmaagd te worden
Proctofobie (Rectofobie) = Fobie of angst voor het rectum of rectale aandoeningen
Pteronofobie = Fobie of angst om gekieteld te worden met veren
Radiofobie = Fobie of angst voor straling
Rhabdofobie = of angst om geslagen of gestraft te worden met een stok, voor zware kritiek en voor magie
Rhytifobie = Fobie of angst om rimpels te krijgen
Scabiofobie = Fobie of angst voor schurft
Scotomafobie = Fobie of angst om blind te worden
Slikangst (Phagofobie) = Fobie of angst om te eten, slikken of opgegeten te worden
Smetvrees (Misofobie, Mysofobie) = Fobie of angst voor besmetting met vuil of kiemen
Somnifobie = Fobie of angst voor slaap
Spermatofobie(Spermofobie) = Fobie of angst voor sperma
Spiegelvrees (Catoptrofobie, Eisoptrofobie) = Fobie of angst om zichzelf in de spiegel te zien of angst voor spiegels in het algemeen
Stikangst (Ademhalingsvrees, Anginofobie, Pnigerofobie) = Fobie of angst om te stikken, voor nauwheid of angina
Taeniofobie, Teniofobie = Fobie of angst voor lintwormen
Taphefobie (Taphofobie) = Fobie of angst om levend begraven te worden, of voor begraafplaatsen
Tapinofobie = Fobie of angst om besmettelijk te zijn
Thanatofobie = de angst om te sterven/dood te gaan
Tetanofobie = Fobie of angst voor tetanus
Tomofobie = Fobie of angst voor chirurgische operaties
Trichinofobie = Fobie of angst voor infectering met trichinose (rondworm)
Trypanofobie = Fobie of angst voor injecties
Tuberculofobie (Phthisiofobie) = Fobie of angst voor besmetting met tuberculose
Vaccinofobie = Fobie of angst voor vaccinaties
Verminofobie = Fobie of angst voor kiemen
Xyrofobie = Fobie of angst voor scheermessen

Natuur angsten
Angsten uit deze categorie hebben met elkaar gemeen dat de persoon die er last van heeft in paniek raakt bij het zien van een bepaald dier, plant of natuurverschijnsel. De lichamelijke reacties uiten zich in verstijven, desoriëntatie, een dichtgeknepen keel en/of een bonkend hart. De persoon in kwestie doet alles om een confrontatie te vermijden.

Agrizoofobie = Fobie of angst voor wilde dieren
Ailurofobie (Elurofobie, Felinofobie, Galeofobie) = Fobie of angst voor katten
Alektorofobie = Fobie of angst voor kippen
Ancraofobie = Fobie of angst voor de wind
Anemofobie = Fobie of angst voor de wind of tocht
Anthofobie = Anthrofobie Fobie of angst voor bloemen
Antlofobie = Fobie of angst voor overstromingen
Apifobie = Melissofobie Fobie of angst voor bijen
Aurofobie = Fobie of angst voor goud
Aurorafobie = Fobie of angst voor het noorderlicht
Barofobie = Fobie of angst voor zwaartekracht
Batrachofobie = Fobie of angst voor kikkers
Bliksemangst (Astrafobie, Astrapofobie, Brontofobie) = Fobie of angst voor donder en bliksem
Bufonofobie = Fobie of angst voor padden
Carnofobie = Fobie of angst voor vlees
Chionofobie = Fobie of angst voor sneeuw
Cynofobie (kynofobie) = Fobie of angst voor honden of hondsdolheid
Dendrofobie = Fobie of angst voor bomen
Dierenangst (Zoofobie) Fobie of angst voor dieren
Dorafobie = Fobie of angst voor de huid of vacht van dieren
Entomofobie (Insectofobie) = Fobie of angst voor insecten
Eosofobie = Fobie of angst voor de zonsopgang
Equinofobie (Hippofobie) = Fobie of angst voor paarden
Fengofobie (Phengofobie) = Fobie of angst voor daglicht of de zonneschijn
Heliofobie = Fobie of angst voor de zon of zonlicht
Herpetofobie = Fobie of angst voor reptielen
Hydrophobofobie = Fobie of angst voor hondsdolheid
Hygrofobie = Fobie of angst voor vloeistoffen of vocht
Hylofobie = Xylofobie Fobie of angst voor bossen
Ichthyofobie = Fobie of angst voor vissen
Iofobie = Fobie of angst voor vergif
Isopterofobie = Fobie of angst voor termieten
Lachanofobie = Fobie of angst voor groenten
Lilapsofobie = Fobie of angst voor wervelstormen of orkanen
Limnofobie = Fobie of angst voor meren
Luchtschuwheid = Aerofobie Fobie of angst voor schadelijke stoffen in de lucht, tocht of het inslikken van lucht
Lutrafobie = Fobie of angst voor otters
Lyssofobie = Fobie of angst om gek te worden of voor hondsdolheid
Metallofobie = Fobie of angst voor metaal
Meteorofobie = Fobie of angst voor meteorieten
Mottefobie = Fobie of angst voor motten of nachtvlinders
Musofobie (Murifobie, Murofobie, Surifobie) = Fobie of angst voor muizen
Mycofobie = Fobie, angst of afkeer voor paddestoelen
Myrmecofobie = Fobie of angst voor mieren
Nebulafobie (Homichlofobie) = Fobie of angst voor mist
Necrofobie = Fobie of angst voor dode wezens
Nephofobie = Fobie of angst voor wolken
Nyctohylofobie = Fobie of angst voor bossen bij nacht
Ombrofobie (Pluviofobie) = Fobie of angst voor regen
Ornithofobie =Fobie of angst voor vogels
Ostraconofobie = Fobie of angst voor schaaldieren
Potamfobie = Potamofobie Fobie of angst voor rivieren of stromend water
Sciafobie = Sciofobie Fobie of angst voor schaduw
Scolecifobie = Fobie of angst voor wormen
Selachofobie = Fobie of angst voor haaien
Selenofobie = Fobie of angst voor de maan
Seplofobie = Fobie of angst voor in staat van ontbinding verkerende wezens
Siderofobie = Fobie of angst voor sterren
Slangenfobie (Ophidiofobie, Snakefobie) = Fobie of angst voor slangen
Spheksofobie = Fobie of angst voor wespen
Spinnenangst (Arachnofobie, Arachnefobie) = Fobie of angst voor spinnen of spinachtigen
Taurofobie = Fobie of angst voor stieren
Thalassofobie = Fobie of angst voor de oceaan of de zee
Xerofobie = Fobie of angst voor droogte
Xylofobie = Fobie of angst voor houten voorwerpen of bossen
Zemmifobie = Fobie of angst voor molratten

Ruimtelijk
Ruimtelijke fobieën of niet-reële angsten gaan bijna altijd gepaard met een sterke lichamelijke reactie zoals een bonkend hart, hyperventilatie, verandering van lichaamstemperatuur en desoriëntatie.

Achluofobie (ook wel; Myctofobie, Scotofobie) = Fobie of angst voor de duisternis
Acousticofobie = Fobie of angst voor geluid
Aeroacrofobie = Fobie of angst voor hoge open ruimten
Agyrofobie = Fobie of angst voor straten of oversteken van de straat
Arsonfobie (ook wel; Pyrofobie) = Fobie of angst voor brand
Ataxofobie = Fobie of angst voor wanorde of onnetheid
Atefobie = Fobie of angst voor ruïnes
Autofobie = Fobie of angst om alleen te zijn of voor zichzelf
Bathmofobie = Fobie of angst voor steile hellingen of trappen
Bathofobie = Fobie of angst voor diepte
Batofobie = Fobie of angst voor hoogte of angst om dichtbij hoge gebouwen te zijn
Catapedafobie = Fobie of angst om te springen van hoge of lage plaatsen
Claustrofobie = Engtevrees, Ruimtevrees Fobie of angst voor kleine of afgesloten ruimten
Cleisiofobie (Cleithrofobie) = Fobie of angst om opgesloten te worden in een gesloten ruimte
Clithrofobie = Fobie of angst om ingesloten te worden
Coimetrofobie = Fobie of angst voor begraafplaatsen
Cremnofobie = Fobie of angst voor steile bergwanden
Cryofobie = Fobie of angst voor extreme kou, ijs of vorst
Demofobie (Enochlofobie, Ochlofobie) = Fobie of angst voor mensenmenigten
Domatofobie (Eicofobie, Oikofobie) = Fobie of angst voor huizen of in een huis zijn
Dromofobie = Fobie of angst om de straat over te steken
Ecofobie = Fobie of angst voor thuis
Gephyrofobie (Gephydrofobie, Gephysrofobie) = Fobie of angst om bruggen over te steken
Harpaxofobie = Fobie of angst voor overvallers of overvallen worden
Hoogtevrees (Acrofobie, Altofobie, Hyposofobie) = Fobie of angst voor hoogten *
Illyngofobie = Fobie of angst voor duizeligheid bij het naar beneden kijken
Kenofobie (Cenofobie, Centofobie) = Fobie of angst voor leegten of lege ruimten
Koinonifobie = Fobie of angst voor kamers
Ligyrofobie = Fobie of angst voor harde geluiden
Macrofobie = Fobie of angst om lang te wachten
Merinthofobie = Fobie of angst om vastgebonden te zijn
Nosocomefobie = Fobie of angst voor ziekenhuizen
Nyctofobie (noctifobie) = Fobie of angst voor de duisternis of de nacht
Optofobie = Fobie of angst om de ogen te openen
Pagofobie = Fobie of angst voor ijs of vorst
Pleinvrees (Straatvrees, Agorafobie) = Fobie of angst voor open ruimten, menigten, openbare gelegenheden en het verlaten van een ‘veilige’ plek. In de ergste vorm van agorafobie durft de agorafoob zijn of haar huis niet meer te verlaten door de angst voor een paniekaanval.
Reisangst (Hodofobie) = Fobie of angst om te reizen
Rhypofobie (Rupofobie) = Fobie of angst voor vuil
Rijangst (Amaxofobie) = Fobie of angst voor autorijden
Spacefobie = Fobie of angst voor de ruimte
Stenofobie = Fobie of angst voor nauwe ruimten of dingen
Tachofobie = Fobie of angst voor (hoge) snelheid
Theatrofobie = Fobie of angst voor theaters
Thermofobie = Fobie of angst voor hitte
Topofobie = Fobie of angst voor bepaalde situaties
Vliegangst (Aviatofobie, Aviofobie, Pteromerhanofobie) = Fobie of angst om te vliegen
Watervrees (Hydrofobie) = Fobie of angst voor water of hondsdolheid

* Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten hoogtevrees: Cognitieve hoogtevrees wordt veroorzaakt door angstgedachten die gerelateerd zijn aan angst om te (kunnen) springen of angst dat een constructie niet sterk genoeg is. * Pure optische hoogtevrees kan al achter glas (zonder echte bijgedachten) paniek geven, wanneer men op een etage van een flat verkeert. Veel soorten hoogtevrees zijn echter een mengvorm van cognitieve en optische hoogtevrees. Hoogtevrees kan optreden ten gevolge van overbelasting, bijvoorbeeld na een burn out of overspannenheid. Veelal blijft de hoogtevrees-gevoeligheid bestaan als de overbelasting weer is verdwenen. Vaak dient de hoogtevrees dan afzonderlijk te worden behandeld. Hoogtevrees kan ook heel goed het gevolg zijn van een bepaalde oogafwijking, waarbij de ogen niet goed samenwerken. Dit is een groot, maar sterk onderkend probleem. Een normale oogarts en opticien kunnen dit namelijk niet meten. Ga hiervoor naar een goede optometrist!

Overig
Onder deze classificatie vallen alle angsten die niet onder een van de andere classificaties behoren.

Acerofobie = Fobie of angst voor zuurheid
Agrafobie,Contreltofobie = Fobie of angst voor seksueel misbruik
Alliumfobie = Fobie of angst voor knoflook
Amathofobie, Koniofobie = Fobie of angst voor stof
Anglofobie = Fobie of angst voor Engeland of de Engelse cultuur
Apeirofobie = of angst voor oneindigheid
Astrofobie = Fobie of angst voor de ruimte of de sterren
Asymmetrifobie = Fobie of angst voor asymmetrische dingen
Atelofobie = Fobie of angst voor imperfectie
Atomosofobie = Fobie of angst voor atoomexplosies
Aulofobie = Fobie of angst voor fluiten
Automatonofobie = Fobie of angst voor buiksprekers en wassen beelden
Bibliofobie = of angst voor boeken
Blennofobie = Fobie of angst voor slijm
Bogyfobie = of angst voor boemannen of nare geesten
Bolshefobie = of angst voor Bolsjewieken
Cenofobie, Centofobie = of angst voor nieuwe ideeën en dingen
Chrematofobie, Chrometofobie = Fobie of angst voor geld
Chromofobie, Chromatofobie = Fobie of angst voor kleuren
Chronofobie = Fobie of angst voor tijd 1
Chronomentrofobie = Fobie of angst voor klokken
Clownangst, Coulrofobie = of angst voor clowns
Cometofobie = Fobie of angst voor kometen
Crystallofobie = of angst voor kristal of glas
Cyberfobie = of angst voor computers of werken aan computers
Cyclofobie = Fobie of angst voor fietsen
Cymofobie, Kymofobie = Fobie of angst voor golven of golf achtige bewegingen
Daemonofobie, Demonofobie = of angst voor demonen
Decidofobie = of angst om besluiten te nemen
Didaskaleinofobie = Fobie of angst om naar school te gaan
Dikefobie = Fobie of angst voor gerechtigheid
Ecclesiofobie = of angst voor de kerk
Elektrofobie = of angst voor elektriciteit
Eleutherofobie = Fobie of angst voor vrijheid
Enosiofobie, Enissofobie = Fobie of angst voor het gepleegd hebben van een onvergeeflijke zonde of kritiek
Epistemofobie, Gnosiofobie = Fobie of angst voor kennis
Ergasiofobie = Fobie of angst voor werk of functioneren, of de angst van een chirurg voor opereren
Ergofobie, Ponofobie = Fobie of angst voor werk
Eufobie = Fobie of angst voor goed nieuws
Francofobie (Galifobie, Gallofobie) = Fobie of angst voor Frankrijk of de Franse cultuur
Frigofobie = Fobie of angst voor koude dingen
Gamofobie = of angst voor trouwen
Germanofobie (Teutofobie) = Fobie of angst voor Duitsers of de Duitse cultuur
Graphofobie = of angst voor handschriften of schrijven
Gynefobie (Gynofobie) = Fobie of angst voor vrouwen
Hadefobie (Stigiofobie, Stygiofobie) = Fobie of angst voor de hel
Hagiofobie, Hierofobie = Fobie of angst voor heilige dingen
Hamartofobie = of angst voor zonde
Hellenologofobie = Fobie of angst voor Griekse termen of moeilijke wetenschappelijke terminologie
Hellofobie = of angst voor Grieken of de Griekse cultuur
Homofobie = Fobie of angst voor homoseksualiteit of homoseksueel worden
Hoplofobie = Fobie of angst voor vuurwapens
Hyalofobie (HyelofobieNelofobie) = Fobie of angst voor glas
Ideofobie = Fobie of angst voor ideeën
Japanofobie = of angst voor Japanners of de Japanse cultuur
Judeofobie = of angst voor Joden of het Joodse geloof
Kainofobie (Kainolofobie, Neofobie) = Fobie of angst voor alles wat nieuw is
Kinetofobie = fobie of angst voor beweging
Kosmikofobie = Fobie of angst voor kosmische verschijnselen
Leukofobie = Fobie of angst voor de kleur wit
Linonofobie = of angst voor touw
Liticafobie = of angst voor gerechtelijke vervolging
logofobie (Verbofobi) = Fobie of angst voor woorden
Mageirocofobie = Fobie of angst om te koken
Mechanofobie = Fobie of angst voor machines
Megalofobie = Fobie of angst voor grote dingen
Melanofobie = Fobie of angst voor de kleur zwart
Melofobie = Fobie, angst of weerzin voor muziek
Microfobie (Mycrofobie) = Fobie of angst voor kleine dingen
Mnemofobie = Fobie of angst voor herinneringen
Motorfobie = Fobie of angst voor auto’s
Mythofobie = Fobie of angst voor mythen, verhalen of valse verklaringen
Nomatofobie = Fobie of angst voor namen
Numerofobie (Arithmofobie) = Angst voor getallen
Ochofobie = Fobie of angst voor voertuigen
Octofobie = Angst voor het getal 8
Oenofobie = Fobie of angst voor wijnen
Olfactofobie = Fobie of angst voor geuren
Onomatofobie = Fobie of angst voor het horen van bepaalde namen of woorden
Opiofobie = Fobie of angst van een arts voor het voorschrijven van medicijnen
Orthofobie = Fobie of angst voor eigendom
Ouranofobie (Uranofobie) = Fobie of angst voor de hemel
Papafobie = Fobie of angst voor de paus
Papyrofobie = Fobie of angst voor papier
Parafobie = Fobie of angst voor seksuele perversie
Paraskavedekatriaphobia = Fobie of angst voor vrijdag de dertiende
Peccatofobie = Fobie of angst om te zondigen of voor ingebeelde misdaden
Peniafobie = Fobie of angst voor armoede
Philsosfobie = Fobie of angst voor filosofie
Phobofobie (fobieangst) = Fobie of angst voor fobieën
Phonofobie = Fobie of angst voor geluiden, stemmen, de eigen stem en telefoons
Photoaugliafobie = Fobie of angst voor fel licht
Photofobie = Fobie of angst voor licht
Placofobie = Fobie of angst voor grafstenen
Plutofobie = Fobie of angst voor rijkdom
Pneumatifobie = Fobie of angst voor geesten
Porphyrofobie = Fobie of angst voor de kleur paars
Prosofobie = Fobie of angst voor vooruitgang
Pupafobie = Fobie of angst voor handpoppen
Russofobie = Fobie of angst voor Rusland of de Russische cultuur
Samhainofobie = Fobie of angst voor Halloween
Satanofobie = Fobie of angst voor Satan
Scolionofobie = Fobie of angst voor school
Selafobie = Fobie of angst voor lichtflitsen
Sesquipedalofobie (Hippopotomonstrosesquippedaliofobie) = Fobie, angst of weerzin voor het horen, lezen of uitspreken van lange woorden
Siderodromofobie = Fobie of angst voor treinen, treinsporen of angst om per trein te reizen
Sinistrofobie = Fobie of angst voor linkshandigen of voorwerpen aan de linkerkant
Sinofobie = Fobie of angst voor Chinezen of de Chinese cultuur
Sophofobie = Fobie of angst om te leren
Spectrofobie (Phasmofobie) = Fobie of angst voor geesten of spoken
Staurofobie = Fobie of angst voor kruizen of kruisbeelden
Symbolofobie = Fobie of angst voor symboliek
Symmetrofobie = Fobie of angst voor symmetrie
Syngenesofobie = Fobie of angst voor familie
Teleofobie = Fobie of angst voor welomlijnde plannen of religieuze ceremonieën
Telephonofobie = Fobie of angst voor telefoons
Teratofobie = Fobie of angst om een mismaakt kind te dragen, voor mismaakte mensen in het algemeen of voor monsters
Textofobie = Fobie of angst voor bepaalde soorten textiel
Theofobie = Fobie of angst voor religie of god(en)
Theologicofobie = Fobie of angst voor theologie
Toxicofobie (Toxifobie, Toxofobie) = Fobie of angst om vergiftigd te worden
Triskadekafobie = Fobie of angst voor het getal 13
Tyrannofobie = Fobie of angst voor tirannen
Vestifobie = Fobie of angst voor kleding
Vreemdelingenangst (Vreemdelingenhaat, Xenofobie) = Fobie of angst voor vreemdelingen of allochtonen
Wiccafobie = Fobie of angst voor heksen en hekserij
Xanthofobie = Fobie of angst voor de kleur geel
Xanthofobie = Fobie of angst voor de kleur geel
Xenoglossofobie = Fobie of angst voor vreemde talen
Zeusofobie = Fobie of angst voor God of goden

Bron: www.angstlijst.nl

Behandeling

Blijven zitten met je angst hoeft niet. Helpend kan zijn: CGT, medicatie om de symptomen te onderdrukken, hypnotherapie en zelf oefenen met blootstelling en uitdaging. Support groepen zouden hierbij helpend kunnen zijn. En dan hebben we dit nog:

Virtual reality is werkzaam tegen extreme achterdocht en angst bij psychose
12 feb – Mensen met psychose die gepaard gaat met extreme achterdocht kunnen hun paranoia en angst overwinnen door te oefenen in Virtual Reality-omgevingen. Ze zijn na een therapie met Virtual Reality (VR) minder bang, vermijden sociale situaties minder vaak en kunnen dingen doen die ze soms al jaren niet meer durfden, zoals met de bus reizen of naar de sportschool gaan. Het effect van de VR-behandeling is duidelijk groter dan de standaardbehandeling. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Vrije Universiteit, Universitair Medisch Centrum Groningen en Parnassia Groep, dat vorige week is gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Psychiatry.
Ggztotaal.nl

Like&Share
Twitter
Visit Us
INSTAGRAM
RSS

One Comment

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.