Dossier – Kinderen en Jeugd

Resultaatgerichte hulpverlening is steeds meer van belang binnen de jeugdzorg, maar hoe werkt dit in de praktijk: een casus
6 dec – ‘Resultaatgericht werken’ is de nieuwe werkwijze in de jeugdzorg. De hulpverlening in de regio Haaglanden is er al mee bezig. Gemeente en hulpverleners stellen vooraf doelen voordat ze een jongere gaan helpen. Maar de werkelijkheid laat zich niet altijd in die doelen vatten, blijkt uit een casus.
Volkskrant.nl 

– Oh wauw, volgens mij is dit een oud klasgenote van me:
De vader van Shari zat in de bak: ‘Ik ben er nog steeds voor in therapie’
27 nov – Negentien jaar geleden werd de vader van Shari (30) opgepakt. In de anderhalf jaar dat hij achter de tralies zat, zag ze hem nauwelijks. Ze heeft er nog steeds last van. “Ik heb PTSS gehad en ben nog steeds in therapie”, vertelt ze in de bus van het NOS-radioprogramma Nieuws en Co.
NPO1.nl

Verbetering gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij ggz-instellingen
20 nov – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzocht of ggz-instellingen zich voldoende inzetten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
In haar toezicht heeft IGJ aandacht voor de uitvoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het merendeel van de ggz-instellingen die op grond van een eerder negatiever beeld nader werd bevraagd, blijkt de meldcode in de zorg nu actief te hanteren. Zo wordt er bij een intake gevraagd naar de thuissituatie van de cliënt. Daarbij is ook aandacht voor thuiswonende kinderen. De inspectie zag goede voorbeelden van ggz-instellingen die de meldcode op diverse manieren binnen hun beleid en werkwijze vastgelegd hebben.
igj.nl

Nederland in top drie kindermisbruik Cambodja
19 nov – Het sekstoerisme met kinderen in Cambodja loopt de spuigaten uit. Alleen al in de stad Siem Reap arresteert de politie elk jaar twintig veelal westerse toeristen. Nederland staat er op de derde plaats van kindermisbruikers.
AD.nl 

Waarom jongere kinderen betere beslissingen nemen
18 nov – Jonge kinderen (van 4) nemen net iets betere beslissingen dan oudere kinderen (vanaf 6), ontdekten psychologen aan de Universiteit van Waterloo.
Psychologiemagazine.nl 

Beter inzicht in problematiek van slachtoffers van vroegkinderlijk trauma
06 nov – Onderzoek slachtoffers van vroegkinderlijk trauma en emotionele verwaarlozing en in welk behandelprogramma zij behandeld worden
zorgkrant.nl 

Rotterdamse ombudsman: wachttijden jeugdzorg berokkenen kinderen schade
31 okt – De wachttijden voor specialistische jeugdhulp in de regio Rotterdam zijn onaanvaardbaar lang, en leiden tot schade voor de betrokken kinderen. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Stans Goudsmit. Volgens haar gaat het om een „structureel probleem over de volle breedte van de zorg, bij diagnose, behandeling en het vinden van verblijfplekken voor kwetsbare kinderen”.
NRC.nl

Laat kinderen weer kinderen zijn. Weg met die ‘bescherming’ tegen alles!
21 okt – Het gebeurt niet vaak, maar zo heel af en toe publiceert De Telegraaf een column waarvan je denkt: spijker, kop. Zo ook nu. Maaike Olde Olthof is er namelijk helemaal klaar mee dat moderne ouders hun kroost tegen alles en nog wat in bescherming nemen, inclusief tegen dingen die we vroeger heel normaal vonden. Zoals schaafwonden van het BMX’en, bijvoorbeeld.
Dagelijksestandaard.nl 

Krachtregie geeft jongvolwassen meiden meer zelfvertrouwen
5 okt – Avedan ‘maatschappelijk werk’ en Zorgsaam Twenterand ‘jongerenwerk’ hebben gezamenlijk het project Krachtregie ontwikkeld. Krachtregie is gericht op jongvolwassen meiden en heeft als doel het zelfvertrouwen te vergroten om zo meer weerbaar te zijn. In groepsbijeenkomsten leren meiden om hun basisvaardigheden te versterken waardoor ze meer richting kunnen geven aan hun eigen toekomst. Dus ‘Wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik en Hoe ga ik dat doen?
deltafm.nl 

HULP KINDEREN MET PROBLEEMOUDERS NOODZAKELIJK
30 sep – Één op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan psychische ziekte. Dat heeft voor hen later desastreuze gevolgen. Gemeenten hebben deze onopvallende kinderen met een onzichtbaar probleem niet goed in beeld.
Binnenlandsbestuur.nl