Dossier Psychologie en Werk (arbo)

Mijn vakgebied; de arbeidspsychologie. Per ongeluk mee in aanraking gekomen, spontaan verliefd. Wat een heerlijke sector om in te werken, om verschil te maken. Bij deze het belangrijkste nieuws uit de sector, maar houd ook de blogs in de gaten, alles over solliciteren, werk en uitkeringen komt aan bod!

TEST!! Luister je naar de signalen van je lichaam en hoofd?
Op tijd eten en drinken, regelmatig sporten en opladen. In de waan van alledag lukt het niet altijd om signalen die aangeven dat we iets nodig hebben, serieus te nemen. Hoe goed doe jij dat?
Doe de test op psychologiemagazine!
Credits: dit is een gerandomiseerde en vertaalde versie van de Mindful Self-Care Scale (MSCS), ontwikkeld door Catherine Cook-Cottone, yogadocent en psycholoog aan de Universtiteit van Buffalo, Verenigde Staten.

Presentaties Leerbijeenkomst Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen
06 nov – Donderdag 1 november vond in Woerden een leerbijeenkomst over de regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen plaats. De bijeenkomst is georganiseerd door de Programmaraad (waarin UWV, VNG, Divosa en Cedris samenwerken) samen met GGZ Nederland en het ministerie van SZW en heeft als doel om kennis met elkaar te delen over onderwerpen die de samenwerking verder brengen. Het is een vervolg op de eerdere bijeenkomsten van 23 november 2017 en 8 februari 2018.
Samenvoordeklant – DOWNLOAD!!!

BURN-OUT: 20 MILJARD SCHADE ÉN BLIJVEND LETSEL 
05 nov – De steeds toenemende gevallen van burn-out in Nederland kosten de samenleving 20 miljard euro per jaar. Dat zegt Erik Matser, klinisch neuropsycholoog uit Helmond. Hij baseert zich daarbij op eerder door OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) verstrekte cijfers. Bovendien leidt de aandoening in veel gevallen tot blijvend hersenletsel.
Nationalezorggids.nl 

Waarom een bezoek aan de psycholoog niet voldoende is bij een burn-out – Holistische aanpak bij burn-out levert snelste resultaten
16 okt – Twee op de drie millennials heeft een consult bij een psycholoog gehad voor overspannenheid of een burn-out. Dat lijkt jongeren de beste uitvalsbasis. De wachtlijsten zijn echter lang en er is steeds minder plek. Daarnaast zijn bij een burn out alleen gesprekken met een psychoog niet genoeg. Waarom? Dat legt Barbara Kok van de Burn Out Poli uit.
Managersonline.nl  

Asito en UWV zetten regels opzij voor baan GGZ-cliënten
5 okt – Het UWV en schoonmaakorganisatie Asito gaan een ambitieuze samenwerking aan om cliënten van GGZ-instellingen aan het werk te krijgen. Gezamenlijk met de GGZ-instelling waar de cliënt onder behandeling is, wordt het beste traject voor de individuele cliënt ingericht, waarbij bestaande belemmerende regelgeving aan de kant wordt geschoven. Op donderdag 4 oktober 2018 is het convenant dat hieraan ten grondslag ligt ondertekend door Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV en Hans van Leeuwen, HR directeur bij Asito.
Cleantotal.nl 

Zorgbestuurder Ineke Strijp: ‘De overheid is haar morele kompas kwijt’
25 sep – 10 Jaar na de krediet crisis – De economische crisis van 2008 liet ook in West-Brabant zijn sporen na. Van persoonlijke drama’s tot bestuurlijke ingrepen die elke burger raakten. De weg omhoog is ingeslagen, maar voor hoe lang?
BNdestem.nl 

VAN BIJSTAND NAAR WERK? COACHING WERKT!
24 sep – Wat is er mooier dan een samenleving waarin iedereen meedoet? Een samenleving waarin wederkerigheid centraal staat en elk individu gelukkig is. Omdat iedereen bijdraagt, nuttig is, dankbaar is voor de aanwezigheid en inzet van de ander. Reden voor de gemeente Wijk bij Duurstede om te kiezen voor een baanbrekende aanpak. In begeleide leer-/werkplekken krijgen mensen ervaring en structuur. En uitzicht op een baan.
binnenlandsbestuur.nl

Ik blijf mijn hoofd erover breken: Meer winst in de zorg terwijl de verzekeraars steeds moeilijker doen, maar fatsoenlijk met personeel omgaan ho maar:

Verzuim en verloop in zorgsector stijgen naar alarmerend niveau
24 sep – De Nederlandse zorgmarkt staat voor de grootste HR uitdaging sinds de financiële crisis. Hoewel de winst van zorgaanbieders vorig jaar steeg van 1,0% naar 1,8%, bereiken zowel het verzuim als het verloop binnen zorgorganisaties alarmerende niveaus. “Het is positief dat de zorgsector meer winst boekt, maar tegelijkertijd is het zorgwekkend om te zien dat de sector worstelt met het aantrekken en behouden van de juiste werknemers”, aldus Rob Leensen, partner bij EY en gespecialiseerd in de zorgsector.
Consultancy.nl

Positiever op de werkvloer
11 sep – Slechts 13 procent van de mensen gaat fluitend naar het werk. Gelukkig kun je je werkplezier vergroten zonder het roer helemaal om te gooien. Hier 3 oefeningen voor meer werkplezier.
Psychologiemagazine.nl

Verloop personeel bedreigt voortbestaan zorginstellingen
4 sep – Het personeelstekort in de zorg loopt uit de hand. Vooral bij de geestelijke gezondheidszorg en de jeugd- en ouderenzorg is het probleem acuut.
AD.nl en Dagblad070

Ggz-aanbieder krijgt boete van vier ton voor onterechte burn-outdeclaraties
31 mei -De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de grote ggz-aanbieder HSK Groep een boete van 400 duizend euro opgelegd voor stelselmatig onrechtmatig declareren in de jaren 2013 tot 2016. HSK heeft volgens de zorgtoezichthouder de kosten van behandelingen voor burn-outs door zorgverzekeraars laten vergoeden, terwijl deze op basis van de zorgverzekeringswet niet gedeclareerd kunnen worden door de ggz.
Volkskrant.nl

Ook op LinkedIn was dit een onderwerp voor discussie. Zo werd er gevraagd naar welke diagnose anderen gegeven zouden hebben. Want waarom? Zonder diagnose uit onze ‘bijbel’- de DSM-V mogen behandelingen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Een burn-out staat er niet in, maar een OSS wel. Een huisarts moet doorverwijzen bij burn-out klachten, maar de specialistische GGz kan het geld ervoor vergeten.. Lekker dubbel dus. Hiermee vallen mensen met (werk)stressklachten weer eens mooi buiten de boot en krijgen ze pas hulpverlening als het veel te laat is. Maar hej, wat boeit dat? Dan plakken we er toch gewoon het stempeltje verward op

Psychisch kwetsbare mensen sneller naar werk te helpen
25 mei – Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Donderdag 24 mei tekenden GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden. Tegelijkertijd kondigen kabinet en UWV aan hier extra geld voor uit te trekken
zorgkrant.nl

1 op 3 langdurig werklozen krijgt psychologische klachten
25 mei – Geen werk, geen stress? Dat had je gedacht
“Studies hebben aangetoond dat werkzoekenden erg veel piekeren als ze telkens het deksel op de neus krijgen. Bij één op de drie gaat het zelfs zo ver dat ze psychologische klachten ontwikkelen, zoals een depressie.” © Thinkstock
Als je hoort dat iemand al maanden of jaren op zoek is naar werk, dringen de vooroordelen zich snel op. Maar langdurig werkloos zijn is helemaal geen pretje. “Studies tonen aan dat mensen die lang thuis zitten heel vaak af te rekenen krijgen met mentale problemen”, weet Ernst Koster, professor psychologie verbonden aan de UGent. “De stress en onzekerheid in zo’n situatie zijn niet te onderschatten.”
Demorgen.be

Maar werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid
Rijksoverheid.nl

Werkproject Reinier van Arkel en UWV landelijk voorbeeld
24 mei – DEN BOSCH – Het project waarin Reinier van Arkel en het UWV samen cliënten van de GGZ-instelling aan werk helpen, is een landelijke voorbeeld van succesvolle samenwerking op dit gebied. Door het project komt werk meer op de agenda van behandelaren en wordt gezien als middel tot herstel. Inmiddels zijn 44 cliënten van Reinier van Arkel gestart met werkgerichte aanpak of hebben het traject inmiddels afgerond. 13 cliënten staan hiervoor in de startblokken
bd.nl

ADHD op het werk; Goedbedoelde raad werkt niet
19 mei – Iedereen heeft er wel eens last van – een beetje vergeetachtig, ongeconcentreerd, rusteloos of afgeleid door bijzaken. Maar bij mensen met adhd zijn die klachten zo structureel dat ze op hun werk geregeld in de problemen komen. Hoeveel Nederlanders adhd hebben is moeilijk te zeggen, omdat er geen landelijke cijfers van het aantal diagnoses zijn. Onderzoeksinstituut Trimbos maakte in 2010 de laatste schatting: 1 tot 2,5 procent van de volwassen bevolking – rond de 275.000 mensen.
Voor die adhd’ers kunnen goedbedoelde adviezen (‘moet je niet gewoon beter plannen?’) soms behoorlijk frustreren. Want dat is waar de adhd’er zich onderscheidt van de collega die ook wel eens chaotisch is: problemen ontstaan niet door een slechte planning of een te hoge werkdruk, maar door een gedragsstoornis, waar geen kant-en-klare oplossing voor is.
Lees verder op NRC.nl

Zorg in Actie mobiliseert hele zorgsector voor betere arbeidsomstandigheden
3 mei – Wie in de zorg werkt, kan het bijna niet zijn ontgaan: het initiatief Zorg in Actie dat Marijke Volgers heeft opgezet voor betere arbeidsomstandigheden. Deze ambulant begeleider in de ggz las over het succes van de lerarenacties in het onderwijs en hoopte iets soortgelijks in de zorg te kunnen bewerkstelligen. Dus begon ze gewoon met een groep op Facebook, gevolgd door een website, een manifest en inmiddels heel veel steunbetuigingen.
Klik.org of Zorginactie.com

Aandacht voor onveilige werksituaties in de ggz: Woensdag 25 april debatteert de Tweede Kamer over veiligheid in de zorg.
20 apr – GGZ Nederland en haar leden willen een bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve samenleving. Hiervoor moeten we medewerkers in de ggz een veilig werkklimaat bieden. Maar die veiligheid staat onder druk. Een toegenomen werkdruk en regeldruk zorgen dat er minder tijd en mensen zijn voor de zorg. En minder tijd en mensen betekent meer risico’s op het maken van fouten of aandacht voor het signaleren van onveilige situaties. Die cirkel willen we doorbreken.
zorgkrant.nl

Toename personeelstekorten in de GGZ
4 april – GGZ Nederland verwacht dat de personeelstekorten de komende jaren alleen maar toenemen. En weer gaat het alleen om de GZ-psychologen… We blijven het in stand houden zo als de basispsychologen niet meer kansen krijgen!!
Zorgkrant.nl

Duizenden Limburgse werklozen opgeroepen voor gesprek
30 maart – Zo’n 7000 werklozen in Limburg die niet op zoek zijn naar een baan moeten op gesprek komen en, als het aan de provincie ligt, zo snel mogelijk weer aan de bak. Dat is afgesproken met de drie arbeidsmarktregio’s in Limburg, waarin gemeenten, UWV’s en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn.
Het gaat om mensen die een WW-uitkering ontvangen of in de bijstand zitten en op dit moment om uiteenlopende redenen thuis zitten en ook niet actief solliciteren. De instanties gaan ze oproepen. “Ze gaan opnieuw het gesprek aan met deze mensen om te kijken wat ze kunnen”, zegt gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Sociale Zaken). “Een vrouw die jarenlang niet gewerkt heeft en thuis voor het gezin heeft gezorgd, kan daardoor misschien wel heel goed plannen. Iemand die een diploma heeft voor de bouw maar last heeft van zijn rug, gaan we helpen door te kijken wat er nodig is om toch weer ergens aan het werk te kunnen.
Limburger.nl

Hoewel ik het goed vind dat ze willen kijken naar de mogelijkheden van mensen en werken voor iedereen gezond is, geloof ik niet dat dit de oplossing gaat zijn.. UWV stelt veel te harde eisen en komt met achterlijke functies die niet haalbaar zijn. Zie ook het artikel: Waarom de strijd met UWV je kapot kan maken.

Aan de andere kant wilt Staatsecretaris Blokhuis wel GGz-patienten herkeuring besparen..
30 maart – Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid gaat er bij gemeenten op aandringen om ggz-patiënten herkeuringen zoveel mogelijk te besparen. Sommige van deze patiënten dreigen minstens tweemaal te worden herkeurd, omdat het langer duurt voor ze aanspraak kunnen maken op langdurige zorg.
ANP.nl

Maar hij stelt Wlz pas in 2021 open voor ggz-cliënt
30 maart – Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt de Wet langdurige zorg (Wlz) niet eerder dan in 2021 open voor mensen met psychische aandoeningen. Een zorgvuldige voorbereiding is cruciaal om op een verantwoorde wijze toegang te kunnen bieden aan deze grote en nieuwe groep cliënten, schrijft Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.
Skipr.nl

Autismeweek 2018 van start!
29 maart – De Autismeweek 2018 is per vandaag, donderdag 29 maart, geopend met een gong-ceremonie op de Amsterdamse Euronext-beurs. Met deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor autisme en werk, zo meldt de NVA. Overal in Nederland zullen tot en met 7 april evenementen georganiseerd worden met het oog op autisme.
Nationalezorggids.nl

Manifestatie Psychische diversiteit: Vakbonden maken psychische aandoeningen bespreekbaar
29 maart – Vakbonden zetten zich in voor bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer. Op 29 maart zetten ze daarom hun handtekening onder het Manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ Samen met werkgevers willen ze verzuim en prestatieverlies terugdringen.
fnv.nl

Kick-off NoorderBaanBattle zet werkzoekenden in beweging
23 maa – De afgelopen week kwamen de deelnemers van de NoorderBaanBattle bijeen om te starten met het traject.
De dag begon met een inspirerende speech van oud olympiër Ronald Zoodsma om de deelnemers een hart onder de riem te steken: “De beste sporters zijn niet de mensen met talent, maar de mensen die er elke dag weer kei hard voor knokken. Motivatie is het aller belangrijkst.”
Groningerkrant.nl

Wanneer en hoe vertel je op werk over een depressie?
6 maa – Q-Music DJ Stephan Bouwman vertelde vorige week op de radio over zijn depressie. Hij hoopt met zijn verhaal het taboe op de ziekte te doorbreken en vooral dat mensen op het werk zich vrij voelen om over hun depressie te praten met hun werkgever en collega’s. Velen uiten hun steun, maar sommigen vragen zich af: hoe vertel je op je werk eigenlijk over je psychische problemen? Drie professionals geven hun visie; de uitkomst waar ik me bij aansluit:
“Van Weeghel denkt dat het van de werksituatie afhangt of je een depressie wel of niet bespreekt. “Bespreek dit met je behandelaar of een ervaringsdeskundige. Die kunnen je helpen met de keuze om het wel of niet te vertellen, aan wie je het allemaal gaat vertellen en hoe dat vervolgens gaat doen.” Hij raadt het overigens wel af om problemen al tijdens een sollicitatiegesprek te bespreken en dat pas te doen als een vertrouwensband met de werkgever is opgebouwd. “
Zorgvisie.nl

15% van de werkende last van werkgerelateerde burn/out klachten
12 feb – Bijna ieder artikel wat ik hierover heb gelezen had in de kop ´vrouwen blabla´.. Maar bij een verschil van 2% ga ik dit niet dermate uitlichten: Van alle werknemers van 15 tot 75 jaar had bijna 15 procent last van werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten), vrouwen iets vaker dan mannen (18% versus 16%). Vermoeidheidsklachten komen meer voor naarmate het aantal gewerkte uren in een week hoger is. Daarnaast hebben alleenstaanden vaker dergelijke klachten dan mensen die samenleven met een partner, kinderen of beide.
Nationalezorggids.nl

Zie ook: Dossier studenten en studiedruk