Dossier studenten en druk

Een van de opvallendste terugkerende onderwerpen de laatste tijd is de druk die studenten van tegenwoordig voelen en de (mogelijk) psychische gevolgen die dit heeft. Vandaar dat het me tijd leek hen een eigen dossier te geven.

Overvolle collegezalen, schulden en stress.
18 dec – In minder dan twintig jaar veranderde het leven voor de Nederlandse student totaal. De huidige en een oud-studentenvertegenwoordiger leggen het studentenleven langs de meetlat.
Trouw.nl 

Leenstelsel en bsa leiden tot depressies bij studenten
28 nov – Hoe ga je om met toenemende suïciderisico’s en psychische klachten bij studenten? “We moeten als hoger onderwijs een warm nest zijn voor deze jongens en meiden,” zegt Kees Boele (HAN).
Scienceguide.nl 

Studenten voeren actie in Den Haag: Platzak, opgebrand maar strijdlustig
24 nov – Overvolle collegezalen, hoge studiedruk, veel burn-outs en vooral oplopende kosten; studenten zijn het beu. Ze houden zaterdag 24 november in Den Haag een protestmars. Ook drie uit Zuidoost-Brabant afkomstige studenten zijn erbij.
ED.nl

Psychische gesteldheid jongeren nauwelijks verslechterd
7 nov – Alle berichten over depressiviteit en burn-outs ten spijt is het aantal jongeren met psychische klachten de afgelopen tien jaar slechts ‘heel licht’ toegenomen, stelt het CBS: van 8,8 naar 10,9 procent.
Erasmusmagazine.nl 

Studenten: Met mooie woorden lost de minister die hoge studiedruk niet op
25 okt – Prima dat de minister het rendementsdenken aan de kaak stelt, zegt voorzitter Tom van den Brink van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). Maar, zo voegt hij er meteen aan toe, de minister heeft zelf ook boter op haar hoofd.
Trouw.nl 

Eerstejaars Mitchell: ‘Stoppen met studeren doet iets met je zelfvertrouwen’
25 okt – De duizenden eerstejaars studenten van de EUR zitten allemaal vol dromen, ambities en mooie toekomstplannen. Erasmus Magazine volgt een paar van deze nieuwelingen gedurende hun eerste jaar. Hoe gaat het met economiestudent Mitchell?
Erasmus.nl

Renteverhoging op studieschuld gaat studenten duizenden euro’s kosten
5 september 2018 – Studenten hebben niets te vrezen van de duurdere studielening nu de rente verhoogd wordt, zo bezweert OCW. Bij een gemiddelde studieschuld wordt maar 12 euro per maand extra betaald. OCW vergeet daarbij wel te vermelden dat dit bedrag op kan lopen tot duizenden euro’s meer bij een gemiddelde studieschuld van €21.000.
Scienceguide.nl

Rector magnificus Carel Stolker vindt het ontzettend stom
Mareonline.nl 

En ook Huisarts van UT ziet geen oplossing in studiepuntenplan
5 sep – Huisarts Cees Jansen van de campus van de UT trok vorige maand aan de bel omdat steeds meer studenten met psychische klachten uitvallen. Deze week bepleitte onderwijsminister Ingrid van Engelshoven een versoepeling van het bindend studieadvies voor studenten. Wordt de dokter op zijn wenken bediend? “Nee”, zegt Jansen gedecideerd.
Turbantia.nl

Coalitie verdeeld over verlagen studiedruk eerstejaars, hoger onderwijs tegen
3 sep – De coalitie is verdeeld over het voorstel van onderwijsminister Van Engelshoven om de druk op eerstejaarsstudenten aan universiteiten en hogescholen te verlichten. De universiteiten zijn verrast door het plan en zijn tegen. Ook de hogescholen voelen zich overvallen, maar zij willen niet inhoudelijk reageren.
NOS.nl 

Minister van Onderwijs: maak een einde aan ‘nominaal is normaal’
3 sep – De psychische druk op studenten moet door een lichter bindend studieadvies afnemen. Minister Van Engelshoven wil een einde maken aan het strenge bindend studieadvies voor eerstejaars studenten. Op de EUR moeten studenten sinds 2012 in één keer hun propedeuse halen. Van Engelshoven wil dat studenten in hun eerste jaar 40 van de 60 punten moeten halen om door te mogen naar studiejaar 2.
Erasmus.nl 

Brochure met ‘best practices’ voor psychische hulp voor mbo-studenten
3 sep – Steeds meer mbo-studenten kampen met mentale problemen. Tijdens een uitwisselingsbijeenkomst onder professionals in het mbo en de (jeugd-)ggz werden verschillende aanpakken gedeeld over hoe studenten met psychische problemen het beste kunnen worden geholpen. Deze ‘best practices’ zijn nu verzameld in een brochure. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
nationaleonderwijsgids.nl

Minister ontkent psychische klachten als gevolg van het leenstelsel
22 aug – Hoewel de zorgen over de financiën licht zijn toegenomen bij studenten ziet de minister geen relatie met het leenstelsel. Minister Van Engelshoven laat in antwoorden op Kamervragen aan de Tweede Kamer weten dat zij geen verband ziet tussen de zorgen over financiën en het psychisch welzijn van studenten. Eerder schreef ScienceGuide over een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de gezondheidsrisico’s bij jongeren.
Scienceguide.nl 

Oooooh vandaar: ‘Student slikt volop pep zonder kennis van risico’s’
27 aug – Studenten grijpen massaal naar Ritalin om studieprestaties te verbeteren. Vaak zonder recept, waardoor ze bijwerkingen veronachtzamen, schrijft Huib van Dis.
Parool.nl

Leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten
19 jun – Door het afschaffen van de basisbeurs, maar ook door het bindend studieadvies ervaren steeds meer studenten stress, waarschuwt het RIVM. OCW, bestuurders in het hoger onderwijs en de koepels moeten daarom meer aandacht geven aan studentenwelzijn, zegt het RIVM.
Scienceguide.nl 

Er komt een master rechtspsychologie in Tilburg
18 Mei – Aan Tilburg University kun je binnenkort een gloednieuwe master volgen: rechtspsychologie. De tweejarige master zal toegankelijk zijn voor zowel psychologie- als rechtenstudenten.
Dat maakte Jantine Schuit, de decaan van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB), gisteren bekend in de faculteitsraad. De nieuwe master wordt ontwikkeld in samenwerking met Tilburg Law School. Als alles volgens plan verloopt, kan de eerste lichting studenten in 2020 starten. Het zou de eerste master rechtspsychologie aan een Nederlandse universiteit zijn. “Op dit moment is er nog geen masterprogramma in Nederland dat studenten opleidt tot rechtspsycholoog”, aldus Schuit.
Universe.nl 

Universiteiten kunnen elkaar niet tot armoede beconcurreren
17 mei – Universiteiten en hogescholen willen graag verder internationaliseren maar ze beseffen dat er genoeg geld voor in kas moet zijn. Die conclusie kan worden getrokken uit de zogeheten internationaliseringsagenda die de vereniging van universiteiten VSNU en de Vereniging van Hogescholen maandag presenteerden. “Een risico van de forse groei van het aantal internationale studenten is dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs juist onder druk komen te staan”, aldus het document. De instellingen vragen een numerus fixus voor Engelstalige opleidingen en willen hoger collegegeld voor niet-Europese studenten.
Schaatskrant.nl
Zie ook: Verengelsing Psychologie
Update: 6 jul Rechter oordeelt: studies psychologie mogen in het Engels RTLZ.nl

Openheid geven over je psychische problemen op school of stage – openheid-instrument ontwikkeld, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet
20 apr – Veel jongeren met psychische problemen in het mbo, hbo of wo worstelen met de vraag of ze wel of geen openheid willen geven over deze problemen op school of stage. Beide situaties leveren de student vaak veel stress op, wat weer invloed kan hebben op het psychisch functioneren en vervolgens ook op het schoolfunctioneren van de student. Zowel GGz- als onderwijsprofessionals geven aan niet goed te weten hoe deze jongeren hierbij te begeleiden.

Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek heeft het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden te Leeuwarden in de afgelopen twee jaar een praktisch openheid-instrument ontwikkeld, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet.’ In totaal zijn veertig jongeren met psychische problemen met het openheid-instrument begeleid. Tijdens het symposium ‘Openheid’ dat op woensdag 28 maart in Groningen werd gehouden, hebben vijf studenten en twee docenten hun ervaringen met het werken met het openheid-instrument gedeeld en zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.
gezinsbode.nl

Opiniestuk op depressieklachten onder studenten
13 apr – OPINIE Alleen een financieringssysteem dat kwaliteit boven kwantiteit stelt kan zelfmoord en depressie onder studenten tegengaan, betoogt Gijs Altena, student Literary and Cultural Studies aan de RuG
Trouw.nl

Angst- en depressie klachten niet ongewoon onder studenten
9 apr – Veel studenten in het hoger onderwijs hebben te maken met psychische klachten. Uit cijfers van Hogeschool Windesheim op basis van onderzoek onder ruim drieduizend studenten, blijkt dat bijna 70 procent vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart. Bij meer dan 14 procent van de studenten  zijn zeer serieuze angst- en depressieklachten geconstateerd. Zelf geeft 37,5 procent aan met psychische klachten te kampen. Het netwerk Studentenwelzijn, waar dertig partijen deel van uitmaken, hebben hiervoor een actieplan opgesteld.
Nationalezorggids.nl

Angst, depressie en zelfmoordgedachten: studenten gaan er aan prestatiedruk onderdoor
7 apr – De helft van de studenten kampt met angst en depressie, een op de vijf zou actief nadenken over suïcide. De uitkomsten van het eerste grote onderzoek naar hun psychische gezondheid stemmen tot bezorgdheid.
Trouw.nl

Ritalingebruik onder Belgische geneeskundestudenten is schokkend hoog – En niet alleen in België  zoals we eerder zagen
19 feb – Eén op de negen (geneeskunde)studenten in België gebruikt de medicijnen ritalin, concerta, modafinil of slikt amfetamines. Ze doen dit om zich beter te concentreren, alerter te zijn of om langer door te kunnen leren. Daarnaast slikken studenten ook steeds vaker de ’natuurlijke studiepilletjes’ Braincaps of Study Buddy, waarin onder andere een stoot cafeïne en supplementen zitten.
Dat schrijft de Telegraaf, dat zich daarbij baseert op grootschalig Vlaams onderzoek onder ruim 3100 studenten geneeskunde van vijf universiteiten in Vlaanderen.
Bron: GGz Totaal

1 Op de 3 studenten kans op een burn-out
25 okt 2017 – Meer dan één op de drie studenten heeft een verhoogde kans op een burn-out, maar toch beoordeelt meer dan driekwart van de studenten hun eigen gezondheid als goed of zelfs zeer goed. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het onderzoek laat zien dat studenten beduidend meer emotioneel vermoeid zijn dan werkenden. Ook vinden studenten het lastig om deze klachten met anderen te bespreken. Dit meldt de LSVb.
Redactie Nationale Zorggids

Verlamd door de studiedruk: student Nick (23) lag er een jaar uit met een depressie
8 okt – DEN BOSCH – Hij wilde zijn bed niet meer uit, ging naar de kroeg in plaats van naar colleges en voelde zich eenzaam. Voor de 23-jarige student Nick uit Den Bosch was uiteindelijk duidelijk: hij was depressief. “Op een gegeven had ik me weer verslapen en dan denk je: hé, sukkel, waarom ben je niet naar college gegaan? En dan draai je je weer om.”
Omroepbrabant.nl

Universiteit of GGz instelling? Studiedruk neemt toe
21 sep – Steeds meer studenten ervaren een hoge studiedruk. Een medische diagnose biedt uitkomst, zodat ze meer tijd en begeleiding krijgen en zo toch binnen de gestelde tijd kunnen afstuderen. Daarover schrijft De Groene Amsterdammer.
Welingelichtekringen.nl