Dossier verwarde personen

De afgelopen tijd wordt er steeds meer gesproken over ‘verwarde’ personen, het tekortschieten van de hulpverlening hierin en de gevolgen die dit heeft. Regelmatig is dit onderwerp dan ook zondags in mijn zorgnieuws aan bod gekomen maar omdat het zoveel is en er zoveel verwarring over is, leek het me een idee om alle nieuws hierover in 1 artikel te verzamelen, bij deze dus.
Laatste update 31 mei. 

Burgemeester van Schiedam zegt dat bijlzwaaiende Syriër een psychose had
31 mei – Gisteren ontstond er wel een heer absurd tafereel in een wijk in Schiedam. Op een balkon stond een Syriër met een hakbijl te zwaaien, waardoor later er een arrestatieteam langskwam om de man te arresteren. In een schermutseling is er een politiehond doodgegaan en werd de Syriër uiteindelijk neergeschoten door de agenten. Er was toen al spraken van een verdenking van ‘verward gedrag’, ondanks dat de man ‘Allahu Akbar’ had geroepen. Vandaag kwam de burgemeester naar buiten met het nieuws dat de Syriër waarschijnlijk een psychose had.
Dagelijksestandaard.nl 

35 NIEUWE PROJECTEN OVER VERWARD GEDRAG VAN START
31 mei – In het voorjaar van 2018 hebben 35 regionale praktijkprojecten subsidie gekregen om de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren. Deze subsidies komen uit de vijfde subsidieronde van het ZonMw-actieprogramma over verward gedrag. In totaal zijn er inmiddels al meer dan honderd praktijkprojecten gestart.
Nationalezorggids.nl 

Psychisch kwetsbare mensen sneller naar werk te helpen
25 mei – Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Donderdag 24 mei tekenden GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden. Tegelijkertijd kondigen kabinet en UWV aan hier extra geld voor uit te trekken
zorgkrant.nl  en Rijksoverheid.nl 

Veenendaal: ‘Politie had noodkreet over verwarde man intern moeten uiten’
25 mei – De gemeente Veenendaal is niet blij dat twee wijkagenten via Facebook een noodkreet deden omdat zij zich geen raad wisten met een verwarde man die zij noodgedwongen urenlang onder hun hoede hadden.
gelderlander.nl 

Interessant: opiniebrieven Volkskrant over verwarde mensen en waar het aan ligt
23 mei – ” Schuld ligt niet bij bedden en geld” “Nieuwe wetgeving” “Aan de wet ligt het niet”
Volkskrant.nl

50 ‘grootste gekken’ krijgen intensieve bemoeizorg
20 mei – De 50 ‘grootste gekken’ van Den Haag en regio gaan intensieve bemoeizorg krijgen. Het gaat hierbij nog om een proefproject. Doel is om te voorkomen dat psychiatrische patiënten die bijvoorbeeld na een (gedwongen) opname zijn ontslagen uit een GGZ-instelling eenmaal vrij op straat zichzelf en anderen iets aan kunnen doen of (opnieuw) voor overlast zorgen. Deze nieuwe aanpak, waarvan de details momenteel worden uitgewerkt, volgt op de noodkreet van de politie over het sterk gestegen aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen.
dagblad070.nl

Hoe voorkom je ontploffing van tikkende tijdbommen?
20 mei – Een dode in Emmeloord, drie zwaargewonden in Den Haag, een bijna-dode in Elspeet, en dat in drie maanden tijd, en allemaal slachtoffer van ‘verwarde personen’. Speciale teams moeten straks voorkomen dat mensen in een wijk zullen flippen. Helpt dat? ,,Nou nee, risico’s zullen er altijd blijven.”
deStentor.nl

Familie messensteker doet aangifte tegen GGZ
17 mei  – De familie van de Malek F. gaat aangifte doen tegen de ggz-instelling Parnassia. De advocaat van de familie heeft dit bevestigd, naar aanleiding van een bericht in het AD. De Syrische man stak op 5 mei in Den Haag drie mensen neer. De broer van Malek zegt dat hij heel vaak meldingen heeft gedaan bij Parnassia en andere instanties dat het niet goed ging en dat hij zich grote zorgen maakte over zijn broer. Maar daar is volgens hem nooit iets mee gedaan.
ND.nl 

Schoot de geestelijke gezondheidszorg tekort bij Malek F.?
17 mei – Omdat de geestelijke gezondheidszorgorganisatie Parnassia Malek F. liet gaan, kon hij op 5 mei meerdere mensen neersteken in Den Haag. Daarom is Parnassia medeschuldig aan het gebeurde, redeneert de familie van F. Had Parnassia F. tegen zijn wil moeten vasthouden of anderszins meer zorg moeten bieden, omdat zijn familie had geconstateerd dat hij paranoïde en psychotisch zou zijn? Vijf vragen.
Volkskrant.nl

Lees ook: OM: politie kreeg anonieme melding over terreurplan Haagse steker maar Burgemeester, politiebaas en hoofdofficier ‘wisten van niets’

Meer verwarde personen
12 mei – Steeds vaker krijgt Bemoeizorg Barneveld meldingen binnen over verwarde personen. Maatschappelijk werkers gaan inmiddels per jaar af op zo’n 130 meldingen van zorgwekkende signalen over mensen met verward gedrag. Bijna evenveel meldingen – gemiddeld 120 per jaar – komen daarnaast jaarlijks binnen bij de politie. Hulpverleners en gemeente werken nu aan een lokaal plan van aanpak. Vóór 1 oktober moet er een ‘sluitend’ convenant liggen, een boekwerk waarin maatschappelijk werk, politie, gemeente en GGZ afspraken maken over een lokale aanpak.
Barneveldsekrant.nl

Goed nieuws! Snel meer bedden voor opvang verwarde mensen
27 apr – Zorgverzekeraars en ggz-instellingen slaan de handen ineen om het beddentekort voor personen met gevaarlijk verward gedrag te verminderen. Ze hebben afspraken gemaakt om de wachtlijsten korter te maken, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer. Die moeten al op korte termijn de nood wat verlichten.
radar.avrotros

Kamer spreekt over zorg voor verwarde personen
20 apr – Voortman (GroenLinks), Hijink (SP) en Agema (PVV) zien een duidelijk verband tussen meer verwarde personen op straat en de afbouw van bedden in de intramurale zorg, binnen de ggz-instellingen dus. Op die plekken kunnen mensen met psychische problemen immers niet meer terecht. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid spraken met de kamer hierover en over de vraag wat eraan gedaan kan worden.
Natuionalezorggids.nl

Bij personen met verward gedrag juiste zorg noodzakelijk
13 april 2018 – Voor de groep mensen met psychiatrische problematiek kan tijdige opschaling van ambulante behandeling en begeleiding betekenen dat crisissituaties of verward gedrag voorkomen wordt.
Zorgkrant.nl

‘Wij kunnen onvoldoende inspelen op zorg aan verwarde personen’
9 april – De uitgaven in de ggz zijn gestegen, berekende de koepel Zorgverzekeraars Nederland. Dus de zorg aan ‘verwarde personen’ is uitgebreid en verbeterd? Dat niet, zegt GGZ Nederland. ´De ggz-instellingen moeten zich aan vaste productieafspraken houden en kunnen daardoor niet werken aan verbetering van de ambulante zorg.’
Zorgwelzijn.nl 

Staatssecretaris Blokhuis: Psycholance verwarde mensen een mooi concept
9 april – Vorig jaar startte de proef met de spoedpoli op het GGZ-terrein in Assen. Vanuit heel Drenthe worden hierheen verwarde mensen gebracht die acute hulp nodig hebben. Een aantal maanden later kwam daar de psycholance bij. Voorheen was de politie daarbij vaak het sluitstuk en kwamen patiënten te vaak in een politiecel terecht.
“We moeten het uitzoeken, maar hoe het hier vorm krijgt, met een goed financieel plaatje, spreekt me erg aan.” Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens een werkbezoek aan de psycholance en de spoedpoli voor verwarde mensen.
RTVdrenthe.nl

Ggz wegbezuinigd? De uitgaven zijn juist gestegen (en de crisisdienst hoeft minder vaak op te treden)
6 april – Het beeld dat de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) leiden tot een toenemende overlast van ‘verwarde personen’, klopt niet zegt seniorbeleidsadviseur ggz Jaap van der Rijst van Zorgverzekeraars Nederland. De uitgaven (voor volwassenen) zijn de laatste vier jaar juist met 10 procent gestegen. Daarnaast hoeven medewerkers van de ggz-crisisdiensten minder in actie te komen.
cijfers en grafieken: Volkskrant.nl 

Hoe zijn we op het punt gekomen dat verward persoon ons verwart?
6 april – De laatste jaren is het aantal meldingen van mensen met verward gedrag fors toegenomen. Een officiële verklaring daarvoor is er niet, al suggereerde de Rotterdamse politiechef Frank Paauw vorig jaar een verband met bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Wat echter uit de cijfers zoals hierboven gedeeld, niet zou blijken. Het zou komen door de definite: Bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen, niet degene die in een instelling horen, maar degene die tijdelijk door omstandigheden over het randje geduwd worden.
NOS.nl

Dat is mooi gezegd, maar is het dan niet juist wél alsnog de verantwoordelijkheid van de (eerstelijns)GGz?
6 april – Lees ook de Brief van de dag “De ggz en verwarde personen: Wat een gegoochel met cijfers en wat een vreemde conclusies worden er getrokken in het artikel over de ggz” door Rutger van Eijken, Eindhoven, docent sociale studies en hulpverlener op Volkskrant.nl 

Het debat over verwarde personen ontward
27 feb – In een paar jaar tijd is de discussie over personen met verward gedrag behoorlijk vaag geworden, vinden experts. Tijd om werkelijkheid van mythe te onderscheiden.
trouw.nl

Politie luidt noodklok: recordaantal incidenten verwarde personen. 
27 feb – AD.nl, en check even de kaart op Geenstijl.nl

Congres Heilo omgaan met verwarde mensen: ‘Oordeel niet, maar heb compassie met verwarde mensen’
30 jan – Incidenten met verwarde mensen vormen een steeds groter probleem. Onlangs sloeg een woningbouwvereniging alarm over huurders die een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormen. Ook politiechef Paauw wees op de stijging van incidenten met verwarde mensen. Regelmatig moet de politie in actie komen om een zulke personen op te pakken. Vaak zijn ze agressief en dreigen ze zichzelf of agenten wat aan te doen.
Om te kijken hoe deze specifieke groep kan worden geholpen, wordt in Heiloo een congres gehouden voor gemeenten, hulpverleners en andere betrokkenen. Eén van de sprekers is Toon Walravens. Hij is beleidsmedewerker herstel en rehabilitatie in een forensische kliniek en lid van het landelijke Schakelteam Verwarde Personen. Maar bovenal adviseert hij vanuit zijn eigen ervaring als ex-verwarde.
NOS.nl

Hulpverleners moeten bij ‘verwarde’ patiënten wachten tot het misgaat
13 jan – Als huisarts in een wijk met ook de nodige psychosociale problematiek en een goed functionerend wijkteam wil ik het volgende kwijt over verwarde personen. Door de wetten die onze autonomie en privacy beschermen staan we als welwillende hulpverleners die wel aan huis komen vaak tegen onze zin en de zin van liefhebbende familieleden in, te wachten langs de zijlijn totdat het ‘mis gaat’. Want pas dan kunnen de GGZ instellingen handelen tegen de wens van de patiënt. En ja, ook de verwarde patiënt die door zijn aandoening niet ziet hoe hij maatschappelijk teloor gaat, slaapt het liefst in zijn eigen bed. Daarnaast slikt hij het liefst geen pillen, zeker als het al best een hele tijd goed met hem ging en de begeleiding vanuit de GGZ is afgerond. Als eerstelijn zijn we er dan om vroege signalen van ontregeling op te pakken en ernaar te handelen, maar zoals boven beschreven dus met de handen op de rug. En als we dan vroegtijdig hernieuwde GGZ bemoeienis willen mogen we door alle bezuinigingen netjes achteraan in de wachtrij aansluiten met onze patiënt.
NRC.nl

Gezamenlijke aanpak voor verwarde mensen
12 jan – De Flevolandse gemeenten, de provincie en instellingen voor hulpverlening hebben een overeenkomst ondertekend voor de aanpak van mensen met verward gedrag.
GGZconnect.nl