Dossier verwarde personen

De afgelopen tijd wordt er steeds meer gesproken over ‘verwarde’ personen, het tekortschieten van de hulpverlening hierin en de gevolgen die dit heeft. Regelmatig is dit onderwerp dan ook zondags in mijn zorgnieuws aan bod gekomen maar omdat het zoveel is en er zoveel verwarring over is, leek het me een idee om alle nieuws hierover in 1 artikel te verzamelen, bij deze dus.
Laatste update 15 dec.

Twentse gemeenten starten Streettriage verwarde personen
14 dec – De veertien gemeenten in de Veiligheidsregio Twente willen personen met verward gedrag op straat door middel van triage-op-straat zo snel mogelijk naar een passende plaats brengen, in plaats van bijvoorbeeld naar een arrestantenverblijf. Daarvoor willen zij in januari een pilot starten met Ambulance Oost, de politie en ggz-instellingen Dimence en Mediant, zo meldt Dimence.
Skipr Redactie

CDA ziet rol voor kassière supermarkt bij tijdig herkennen van verward gedrag
7 okt – Zowel landelijk als in de gemeente Dronten wordt er hard gewerkt om verward gedrag bij inwoners eerder te herkennen. Het CDA in Dronten wil ook de burger daarbij betrekken. „Bijvoorbeeld de kassière bij de supermarkt”, zegt raadslid Brenda Berghorst. Het CDA had wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) gevraagd naar de stand van zaken in de gemeente Dronten. Hij antwoordde dat de gidsen en de medewerkers van het wijknetwerk dit jaar geschoold zijn in het tijdig herkennen van verward gedrag.
Dedrontenaar.nl 

Pilot in Brabant: ggz bij verwarde arrestant in cel
4 okt – Ggz-instelling Reinier van Arkel en de GGD in Noordoost-Brabant gaan een samenwerking met politie en justitie aan. Binnenkort start een pilot waarin arrestanten van lichte vergrijpen die een verwarde indruk maken worden overgebracht naar het cellencomplex van de politie in Den Bosch. Daar komt dan iemand van de crisisdienst van Reinier van Arkel en de GGD om ze te screenen. Die bepaalt dan of het al dan niet verantwoord is om de arrestant weer op straat te zetten.
Skipr Redactie

Contact met agressieve patiënten werkt beter dan de isoleercel
4 okt – De geestelijke gezondheidszorg gaat gebukt onder agressie. Instellingen en zorg­aanbieders melden meer geweld. Yolande Voskes (hoogleraar medische ethiek) en Laura van Melle (promovendus high en intensive care in de ggz) van Amsterdam UMC vinden de isoleercel in ieder geval níet de oplossing.
Trouw.nl 

Proef in Den Bosch: GGZ en GGD gaan verwarde verdachten screenen
3 okt – Politie en justitie in noordoost-Brabant starten met een proef waarbij arrestanten die een verwarde indruk maken, in het politiebureau van Den Bosch worden gescreend door de crisisdienst van de GGZ en de GGD. De bedoeling van de proef is om te voorkomen dat verwarde personen na een relatief licht vergrijp zonder adequate zorg de straat op worden gestuurd.
BD.nl 

Robert werd verward van de snelweg gehaald: ‘Ja, ik was een straatjunk, maar ook een mens’
VUGHT – Het is zondagochtend, zo rond een uur of negen. Robert Pols loopt schreeuwend en tierend op de vluchtstrook langs de A58, vlakbij Gilze-Rijen. Meerdere politie-auto’s komen bij hem aan. Robert vlucht een wildbuis onder de snelweg in, maar wordt er door meerdere agenten weer uit gesleurd. Uiteindelijk zit hij in de cel, met een psychiater die hem niet kan bereiken. “Als iemand me gewoon een warme frikandel had gegeven, was het misschien anders gelopen.”
omroepbrabant.nl 

Meer en meer overlast ‘verwarde’ personen door te weinig hulpverleners
29 sep – Dat blijkt uit de Gemeentelijke monitor personen met verward gedrag, opgesteld door het gelijknamige Schakelteam. Omdat personen met verward gedrag vaak uiteenlopende problemen hebben, stimuleert de het team gemeenten bij de zorg voor de deze groep de verbinding te zoeken met partners in de zorg- en veiligheidsketen, zoals de GGZ, politie en Openbaar Ministerie. Het was de bedoeling dat de gemeenten hun zorg per 1 oktober op orde zouden hebben.
Medemblik.nl

Rapport: Gemeenten komen afspraken over verwarde personen niet na
27 sep – Veel gemeenten weten zich nog onvoldoende raad met verwarde personen, terwijl ze daar voor 1 oktober een plan voor hadden moeten maken. De bedoeling was dat gemeenten vanaf 1 oktober een plan op tafel zouden hebben voor de omgang en opvang van verwarde personen. Volgens het schakelteam hebben de betrokken ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar adviezen onvoldoende opgevolgd.
Trouw.nl 

ZWOLLE START MET 24/7 MELDPUNT VOOR VERWARDE MENSEN 
5 sep – In Zwolle is het sinds het begin van deze maand mogelijk om 24 uur per dag en zeven dagen per week melding te maken van iemand met verward gedrag. Zowel burgers als politie kunnen een beroep doen op het meldpunt. Het aantal meldingen van verwarde personen loopt in Zwolle, net als in het hele land, steeds verder op. Het meldpunt moet helpen om snel de juiste zorg te bieden. Dit meldt De Stentor.
Nationalezorggids.nl 

Onno Hoes: ’Verward niet verwarren met crimineel’
4 sep – De term ’persoon met verward gedrag’ dekt allang de lading niet meer. Dat vindt voorzitter Onno Hoes van het landelijke ’schakelteam’ voor personen met verward gedrag. „Kwetsbare mensen zijn het allemaal. Maar maak onderscheid. Is sprake van verhoogd risico, crimineel gedrag, noem het dan crimineel.”
gooieneemlander.nl

Klinische behandeling voor Alphense messentrekker
4 sep – De ’Alphense messentrekker’, die op 6 maart dit jaar met twee grote keukenmessen rondliep op het schoolplein van het Scala College aan de Diamantraat, moet worden behandeld in een instelling van GGZ Rivierduinen. Hij moet daar blijven, ’zolang zijn behandelaars dat in overleg met de reclassering nodig achten’. Dat blijkt uit de uitspraak die de Haagse meervoudige kamer gisteren deed in de zaak van de messentrekker.
leidschdagblad.nl

Proef GGZ: politieauto en ambulance taboe voor verwarde persoon
3 sep – Omdat het oppikken van verwarde personen met de politieauto ‘onnodig stigmatiserend’ is, start de GGZ in deze regio met een proef met alternatief vervoer.
Destentor en Ermelovannu

Betere aanpak voor mensen met verward gedrag ontlast politieinzet
23 aug – HEESCH – Hulp aan verwarde mensen moet een flinke verbetering ondergaan en veel humaner worden door een nieuwe aanpak voor politie, GGD, GGZ, openbaar ministerie en Brabantse gemeenten. Er zijn nieuwe spelregels opgesteld die uitnodigen tot een uniforme aanpak in héél Brabant.
BD.nl 

Betere hulp voor verwarde mensen in Brabant met nieuwe leidraad en checklist
22 aug – BERNHEZE – Er komt eindelijk een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De Stuurgroep leidraad gemeenten verward gedrag heeft samen met instellingen, familieleden van verwarde mensen, het openbaar ministerie, GGD, GGZ en politie en justitie een paar jaar gewerkt aan een goede uniforme handleiding om mensen met verward gedrag zo humaan en snel mogelijk hulp te bieden.
BD.nl 

AMISULPRIDE BIJ PSYCHOSE EFFECTIEF MAAR NOG NIET VERGOED
22 aug – Mensen die door schizofrenie in een psychose raken, zouden het beste geholpen kunnen worden met het middel amisulpride. Hiervoor pleiten Europese onderzoekers onder leiding van professor Kahn van het UMC Utrecht Hersencentrum. Hoewel het middel erg effectief bleek in het Europese onderzoek, wordt het in Nederland nog niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit meldt UMC Utrecht.
Zorgvisie.nl

GGz kan incidenten met verwarde personen niet altijd voorkomen
18 aug – Hoewel GGz Breburg er alles aan doet om incidenten met verwarde personen te beperken, zegt zij dit niet altijd te kunnen voorkomen. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen die raadslid Edgar de Jager namens de VVD-fractie op 6 juni van dit jaar stelde.
Interbode.nl 

VERPLICHTE OPNAME VOOR MAN DIE IN PSYCHOSE EEN HOND DOODDE
15 aug – De rechtbank in Lelystad heeft een 40-jarige man een gedwongen behandeling van een jaar opgelegd nadat hij tijdens een psychose een hond doodstak op een zorgboerderij. Het gaat om een behandeling van een jaar en daarna volgt een beschermde of begeleide woonvorm met dagbesteding. Dit meldt Telegraaf.
Nationalezorggids.nl 

De psycholance bestaat een jaar: Ruim 600 ritten
13 aug – De omgebouwde ambulance is speciaal ingericht om mensen in een noodsituatie op te vangen en naar een hulplocatie te brengen. Morgen rijdt de pyscholance precies een jaar door Drenthe. De psycholance is dagelijks beschikbaar van 13.00 uur tot 22.00 uur.
RTVDrenthe.nl 

Burgemeester van Schiedam zegt dat bijlzwaaiende Syriër een psychose had
31 mei – Gisteren ontstond er wel een heer absurd tafereel in een wijk in Schiedam. Op een balkon stond een Syriër met een hakbijl te zwaaien, waardoor later er een arrestatieteam langskwam om de man te arresteren. In een schermutseling is er een politiehond doodgegaan en werd de Syriër uiteindelijk neergeschoten door de agenten. Er was toen al spraken van een verdenking van ‘verward gedrag’, ondanks dat de man ‘Allahu Akbar’ had geroepen. Vandaag kwam de burgemeester naar buiten met het nieuws dat de Syriër waarschijnlijk een psychose had.
Dagelijksestandaard.nl 

35 NIEUWE PROJECTEN OVER VERWARD GEDRAG VAN START
31 mei – In het voorjaar van 2018 hebben 35 regionale praktijkprojecten subsidie gekregen om de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren. Deze subsidies komen uit de vijfde subsidieronde van het ZonMw-actieprogramma over verward gedrag. In totaal zijn er inmiddels al meer dan honderd praktijkprojecten gestart.
Nationalezorggids.nl 

Psychisch kwetsbare mensen sneller naar werk te helpen
25 mei – Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Donderdag 24 mei tekenden GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden. Tegelijkertijd kondigen kabinet en UWV aan hier extra geld voor uit te trekken
zorgkrant.nl  en Rijksoverheid.nl 

Veenendaal: ‘Politie had noodkreet over verwarde man intern moeten uiten’
25 mei – De gemeente Veenendaal is niet blij dat twee wijkagenten via Facebook een noodkreet deden omdat zij zich geen raad wisten met een verwarde man die zij noodgedwongen urenlang onder hun hoede hadden.
gelderlander.nl 

Interessant: opiniebrieven Volkskrant over verwarde mensen en waar het aan ligt
23 mei – ” Schuld ligt niet bij bedden en geld” “Nieuwe wetgeving” “Aan de wet ligt het niet”
Volkskrant.nl

50 ‘grootste gekken’ krijgen intensieve bemoeizorg
20 mei – De 50 ‘grootste gekken’ van Den Haag en regio gaan intensieve bemoeizorg krijgen. Het gaat hierbij nog om een proefproject. Doel is om te voorkomen dat psychiatrische patiënten die bijvoorbeeld na een (gedwongen) opname zijn ontslagen uit een GGZ-instelling eenmaal vrij op straat zichzelf en anderen iets aan kunnen doen of (opnieuw) voor overlast zorgen. Deze nieuwe aanpak, waarvan de details momenteel worden uitgewerkt, volgt op de noodkreet van de politie over het sterk gestegen aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen.
dagblad070.nl

Hoe voorkom je ontploffing van tikkende tijdbommen?
20 mei – Een dode in Emmeloord, drie zwaargewonden in Den Haag, een bijna-dode in Elspeet, en dat in drie maanden tijd, en allemaal slachtoffer van ‘verwarde personen’. Speciale teams moeten straks voorkomen dat mensen in een wijk zullen flippen. Helpt dat? ,,Nou nee, risico’s zullen er altijd blijven.”
deStentor.nl

Familie messensteker doet aangifte tegen GGZ
17 mei  – De familie van de Malek F. gaat aangifte doen tegen de ggz-instelling Parnassia. De advocaat van de familie heeft dit bevestigd, naar aanleiding van een bericht in het AD. De Syrische man stak op 5 mei in Den Haag drie mensen neer. De broer van Malek zegt dat hij heel vaak meldingen heeft gedaan bij Parnassia en andere instanties dat het niet goed ging en dat hij zich grote zorgen maakte over zijn broer. Maar daar is volgens hem nooit iets mee gedaan.
ND.nl 

Schoot de geestelijke gezondheidszorg tekort bij Malek F.?
17 mei – Omdat de geestelijke gezondheidszorgorganisatie Parnassia Malek F. liet gaan, kon hij op 5 mei meerdere mensen neersteken in Den Haag. Daarom is Parnassia medeschuldig aan het gebeurde, redeneert de familie van F. Had Parnassia F. tegen zijn wil moeten vasthouden of anderszins meer zorg moeten bieden, omdat zijn familie had geconstateerd dat hij paranoïde en psychotisch zou zijn? Vijf vragen.
Volkskrant.nl

Lees ook: OM: politie kreeg anonieme melding over terreurplan Haagse steker maar Burgemeester, politiebaas en hoofdofficier ‘wisten van niets’

Meer verwarde personen
12 mei – Steeds vaker krijgt Bemoeizorg Barneveld meldingen binnen over verwarde personen. Maatschappelijk werkers gaan inmiddels per jaar af op zo’n 130 meldingen van zorgwekkende signalen over mensen met verward gedrag. Bijna evenveel meldingen – gemiddeld 120 per jaar – komen daarnaast jaarlijks binnen bij de politie. Hulpverleners en gemeente werken nu aan een lokaal plan van aanpak. Vóór 1 oktober moet er een ‘sluitend’ convenant liggen, een boekwerk waarin maatschappelijk werk, politie, gemeente en GGZ afspraken maken over een lokale aanpak.
Barneveldsekrant.nl

Goed nieuws! Snel meer bedden voor opvang verwarde mensen
27 apr – Zorgverzekeraars en ggz-instellingen slaan de handen ineen om het beddentekort voor personen met gevaarlijk verward gedrag te verminderen. Ze hebben afspraken gemaakt om de wachtlijsten korter te maken, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer. Die moeten al op korte termijn de nood wat verlichten.
radar.avrotros

Kamer spreekt over zorg voor verwarde personen
20 apr – Voortman (GroenLinks), Hijink (SP) en Agema (PVV) zien een duidelijk verband tussen meer verwarde personen op straat en de afbouw van bedden in de intramurale zorg, binnen de ggz-instellingen dus. Op die plekken kunnen mensen met psychische problemen immers niet meer terecht. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid spraken met de kamer hierover en over de vraag wat eraan gedaan kan worden.
Natuionalezorggids.nl

Bij personen met verward gedrag juiste zorg noodzakelijk
13 april 2018 – Voor de groep mensen met psychiatrische problematiek kan tijdige opschaling van ambulante behandeling en begeleiding betekenen dat crisissituaties of verward gedrag voorkomen wordt.
Zorgkrant.nl

‘Wij kunnen onvoldoende inspelen op zorg aan verwarde personen’
9 april – De uitgaven in de ggz zijn gestegen, berekende de koepel Zorgverzekeraars Nederland. Dus de zorg aan ‘verwarde personen’ is uitgebreid en verbeterd? Dat niet, zegt GGZ Nederland. ´De ggz-instellingen moeten zich aan vaste productieafspraken houden en kunnen daardoor niet werken aan verbetering van de ambulante zorg.’
Zorgwelzijn.nl 

Staatssecretaris Blokhuis: Psycholance verwarde mensen een mooi concept
9 april – Vorig jaar startte de proef met de spoedpoli op het GGZ-terrein in Assen. Vanuit heel Drenthe worden hierheen verwarde mensen gebracht die acute hulp nodig hebben. Een aantal maanden later kwam daar de psycholance bij. Voorheen was de politie daarbij vaak het sluitstuk en kwamen patiënten te vaak in een politiecel terecht.
“We moeten het uitzoeken, maar hoe het hier vorm krijgt, met een goed financieel plaatje, spreekt me erg aan.” Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens een werkbezoek aan de psycholance en de spoedpoli voor verwarde mensen.
RTVdrenthe.nl

Ggz wegbezuinigd? De uitgaven zijn juist gestegen (en de crisisdienst hoeft minder vaak op te treden)
6 april – Het beeld dat de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) leiden tot een toenemende overlast van ‘verwarde personen’, klopt niet zegt seniorbeleidsadviseur ggz Jaap van der Rijst van Zorgverzekeraars Nederland. De uitgaven (voor volwassenen) zijn de laatste vier jaar juist met 10 procent gestegen. Daarnaast hoeven medewerkers van de ggz-crisisdiensten minder in actie te komen.
cijfers en grafieken: Volkskrant.nl 

Hoe zijn we op het punt gekomen dat verward persoon ons verwart?
6 april – De laatste jaren is het aantal meldingen van mensen met verward gedrag fors toegenomen. Een officiële verklaring daarvoor is er niet, al suggereerde de Rotterdamse politiechef Frank Paauw vorig jaar een verband met bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Wat echter uit de cijfers zoals hierboven gedeeld, niet zou blijken. Het zou komen door de definite: Bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen, niet degene die in een instelling horen, maar degene die tijdelijk door omstandigheden over het randje geduwd worden.
NOS.nl

Dat is mooi gezegd, maar is het dan niet juist wél alsnog de verantwoordelijkheid van de (eerstelijns)GGz?
6 april – Lees ook de Brief van de dag “De ggz en verwarde personen: Wat een gegoochel met cijfers en wat een vreemde conclusies worden er getrokken in het artikel over de ggz” door Rutger van Eijken, Eindhoven, docent sociale studies en hulpverlener op Volkskrant.nl 

Het debat over verwarde personen ontward
27 feb – In een paar jaar tijd is de discussie over personen met verward gedrag behoorlijk vaag geworden, vinden experts. Tijd om werkelijkheid van mythe te onderscheiden.
trouw.nl

Politie luidt noodklok: recordaantal incidenten verwarde personen. 
27 feb – AD.nl, en check even de kaart op Geenstijl.nl

Congres Heilo omgaan met verwarde mensen: ‘Oordeel niet, maar heb compassie met verwarde mensen’
30 jan – Incidenten met verwarde mensen vormen een steeds groter probleem. Onlangs sloeg een woningbouwvereniging alarm over huurders die een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormen. Ook politiechef Paauw wees op de stijging van incidenten met verwarde mensen. Regelmatig moet de politie in actie komen om een zulke personen op te pakken. Vaak zijn ze agressief en dreigen ze zichzelf of agenten wat aan te doen.
Om te kijken hoe deze specifieke groep kan worden geholpen, wordt in Heiloo een congres gehouden voor gemeenten, hulpverleners en andere betrokkenen. Eén van de sprekers is Toon Walravens. Hij is beleidsmedewerker herstel en rehabilitatie in een forensische kliniek en lid van het landelijke Schakelteam Verwarde Personen. Maar bovenal adviseert hij vanuit zijn eigen ervaring als ex-verwarde.
NOS.nl

Hulpverleners moeten bij ‘verwarde’ patiënten wachten tot het misgaat
13 jan – Als huisarts in een wijk met ook de nodige psychosociale problematiek en een goed functionerend wijkteam wil ik het volgende kwijt over verwarde personen. Door de wetten die onze autonomie en privacy beschermen staan we als welwillende hulpverleners die wel aan huis komen vaak tegen onze zin en de zin van liefhebbende familieleden in, te wachten langs de zijlijn totdat het ‘mis gaat’. Want pas dan kunnen de GGZ instellingen handelen tegen de wens van de patiënt. En ja, ook de verwarde patiënt die door zijn aandoening niet ziet hoe hij maatschappelijk teloor gaat, slaapt het liefst in zijn eigen bed. Daarnaast slikt hij het liefst geen pillen, zeker als het al best een hele tijd goed met hem ging en de begeleiding vanuit de GGZ is afgerond. Als eerstelijn zijn we er dan om vroege signalen van ontregeling op te pakken en ernaar te handelen, maar zoals boven beschreven dus met de handen op de rug. En als we dan vroegtijdig hernieuwde GGZ bemoeienis willen mogen we door alle bezuinigingen netjes achteraan in de wachtrij aansluiten met onze patiënt.
NRC.nl

Gezamenlijke aanpak voor verwarde mensen
12 jan – De Flevolandse gemeenten, de provincie en instellingen voor hulpverlening hebben een overeenkomst ondertekend voor de aanpak van mensen met verward gedrag.
GGZconnect.nl