Dossier wachttijden GGz

Alle nieuws over de wachtlijsten GGz en wat er aan gedaan wordt (of niet) verzameld.
Laatste update: 2 augustus 2018. 

Aha! Opleiden van psychologen helpt de ggz
2 aug – Meer deskundigheid bij de beoordeling van patiënten kan wachtlijsten verminderen. Maar zet psychologen in, betoogt Aart Franken, lid algemeen bestuur van het Nederlands Instituut van Psychologen.
Trouw.nl 

Drie ggz-instellingen op de vingers getikt om niet aanleveren wachttijden
27 jul – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft drie ggz-instellingen een aanwijzing gegeven omdat zij hun wachttijden niet hebben doorgegeven aan Vektis. Indien zij voor 31 juli de wachttijden niet aanleveren, zullen de namen van de instellingen bekend worden gemaakt.
Zorgvisie.nl

Wachtlijsten in de ggz wegwerken? Laat een psychiater de intake doen
26 jul – De belofte over het terugdringen van de wachtlijsten maken de ggz-instellingen niet waar. En toch kan het, als ze gerichter zouden zoeken naar de juiste diagnose en behandeling, meent Rien Vermeulen, emeritus hoogleraar neurologie.
Trouw.nl

Extra gelden voor opleidingen ggz verdeeld
20 jul – De extra gelden uit het ggz-akkoord zijn verdeeld over de deelnemende partijen.In het akkoord, dat eerder deze maand werd gesloten, zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de wachtlijsten in de ggz. Onderdeel van de afspraken is een extra investering van 20 miljoen euro voor extra opleidingen in 2019.
Deze extra opleidingsplaatsen moeten helpen de ontstane wachtlijsten te verkleinen. Dat lukt alleen met voldoende goed opgeleide professionals.

Extra opleidingsplaatsen in 2019 als gevolg van de investering:
– 185 gz-psychologen (tweejarige opleiding)
– 8 psychiaters (viereneenhalfjarige opleiding)
– 9 verslavingsartsen (tweejarige opleiding)
– 7 verpleegkundig specialisten (driejarige opleiding)
– 16 verpleegkundig specialisten (tweejarige opleiding)
– 82 sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (anderhalfjarige opleiding)
– 188 hbo-verpleegkundigen (reservering extra stageplekken)
psynip.nl

Wachttijden ggz stijgen ondanks maatregelen
18 jul – Tweede Kamer, regering en NZa kunnen afspreken wat ze willen om de wachttijden in de ggz terug te brengen. In de praktijk stijgen ze voor de meest kwetsbare groepen juist.
Zorgvisie.nl 

Staatssecretaris Blokhuis wil rem op niet-gecontracteerde ggz
18 jul – De niet-gecontracteerde ggz is duurder en biedt geen structurele oplossing van de wachttijden in de ggz. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Kamer. Het kabinet overweegt nieuwe maatregelen om de toename van niet-gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg tegen te gaan.
Skipr.nl

Gelazer over wachttijden ggz moet stoppen’
13 jun – Een groot deel van de Tweede Kamer wil niet langer wachten tot ggz-instellingen open kaart spelen over de wachttijd voor patiënten. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid moet de instellingen die niet meewerken met naam en toenaam aan de kaak stellen, vinden onder meer regeringspartijen VVD en CDA. “Het gelazer moet echt over zijn”, briest VVD-Kamerlid Leendert de Lange. Zo “laad je de verdenking op je dat je iemand liever laat wachten”. Zijn CDA-collega Joba van den Berg noemt het gedraal “onacceptabel”. Andere partijen gaven er blijk van er ook zo over te denken.
Skipr.nl 

Bemiddeling belangrijkste instrument tegen ggz-wachtlijsten
13 jun – Er valt niet eens meer iets zinnigs te zeggen..
Medischcontact.nl 

Nieuw initiatief: ‘Digitale sofa’ biedt online ggz zonder wachttijden
6 jun – Mensen met psychische problemen kunnen terecht bij DiSofa, dat de behandeling volledig online aanbiedt. Nederlandse GZ-psychologen in binnen- en buitenland behandelen Nederlandse cliënten direct, zonder de wachttijden die er wel zijn in veel reguliere ggz-instellingen.
Skipr.nl 

HAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHA om te janken dit:
Nip heeft oplossing voor de wachtlijsten binnen GGz

5 jun – De lange wachttijden in de (curatieve) ggz zijn al een tijd in het nieuws. Het NIP spant zich in om de wachttijden te verkorten. Het grote probleem is dat er te weinig regiebehandelaren beschikbaar zijn. De wachtlijsten in de zorg kunnen pas effectief worden verminderd als dit tekort structureel wordt aangepakt.
Medicalfacts.nl 

IGJ en NZa pakken lange wachttijden ggz aan
1 jun – De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan veel strikter handhavend optreden tegen zorgaanbieders en zorgverzekeraars die onvoldoende werk maken van het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS aangekondigd in het Kamerdebat over de ggz op 31 mei.
Zorgvisie.nl

Dat is nodig want: Wachttijden ggz nog zeker tot medio 2019
31 mei – Ggz-aanbieders, zorgverzekeraars en de organisatie voor ggz-patiënten hebben meer tijd nodig om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Dat gaat niet lukken voor medio 2019 staat in het gezamenlijke actieplan.
https://www.zorgvisie.nl/wachttijden-ggz-nog-zeker-tot-medio-2019/

Wachttijdproblematiek in de ggz: waar gaat het wél goed?
17 mei – De lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) staan al tijden op de to-do list van zowel het ministerie van Volksgezondheid en de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars. Maar wat blijkt: niet overal gaat het slecht.
HPdetijd.nl

Blokhuis wil cliëntenstops in de ggz voorkomen
15 mei – Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS wil cliëntenstops in de ggz voorkomen. Hij gaat zorgverzekeraars aanspreken op hun verantwoordelijkheid om voldoende zorg in te kopen bij ggz-aanbieders. ‘De 288 miljoen euro is wel degelijk beschikbaar.’
Zorgvisie.nl

Luisterlijn Sensoor een doorslaand succes, ook door wachtlijsten bij GGZ
1 mei – BORNE – Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij de luisterlijn Sensoor stijgt explosief. Het komt deels door de groeiende wachtlijsten in de GGZ. Ook bellen steeds meer mensen die eenzaam zijn.
Tubantia.nl  

Lange ggz-wachtlijsten leiden tot roodgloeiende hulptelefoon
13 april – Het aantal mensen met psychische klachten dat contact zoekt met de landelijke luisterlijn Sensoor is toegenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar zochten meer dan 22.400 mensen met een ggz-achtergrond hulp, een jaar eerder waren het er nog bijna 19.000. De telefonische hulpverlener noemt de aantallen “alarmerend”.
NOS.nl

Te lang wachten op psychische hulp: ‘mensen kunnen het niet meer navertellen’
11 apr – Muzikant en schrijfster Aafke Romeijn is qua wachtlijst een ervaringsdeskundige. Ze had in 2013 acute psychische hulp nodig maar moest daar negen maanden op wachten. “Ik was suïcidaal, wilde alleen maar van het balkon springen”, zegt ze. “Sommige mensen kun je niet eens een nacht door laten komen zonder hulp, laat staan maanden.”
NOS.nl

Die wachtlijsten kosten juist geld. Je wordt namelijk steeds slechter En een opname is echt veel duurder dan ambulante psychische hulp. Hoe langer het uitstel van behandeling, hoe duurder het wordt. Raar dat niemand zich dat realiseert.”

Blokhuis: wachttijd voor GGZ moet omlaag, anders dreigen boetes
11 april – Het lijkt niet te lukken om de wachttijden in de GGZ terug te brengen binnen de daarvoor geldende normen1 voor 1 juli 2018. Dat blijkt uit de rapportage die de NZa in opdracht van staatssecretaris Blokhuis heeft gemaakt. Volgens de staatssecretaris blijken de afspraken die de partijen in juli vorig jaar hebben gemaakt te ambitieus. “Ik ben daarover zeer teleurgesteld. Vooral voor de mensen die soms vele maanden moeten wachten op hulp en zorg. Ik ga alle betrokken partijen stevig aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De oplossing is niet simpel, maar ik zie echt wel dat er meer kan. Ik ga hierover op zeer korte termijn in gesprek met aanbieders, verzekeraars en de toezichthouders,” aldus de staatssecretaris. In een interview met de Volkskrant zegt hij tevens: Zorgverzekeraars moeten meer gaan doen om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg te verkorten, anders dreigen boetes.
medicalfacts.nl

De pijnlijke spagaat van onze geestelijke gezondheidszorg
12 april – Terwijl half Nederland schreeuwt om hulp, kampt onze geestelijke gezondheidszorg met de nodige problemen. De wachttijd om geholpen te worden? In bijna alle gevallen langer dan de gewenste tien (!) weken. Het taboe om te spreken over psychische problemen lijkt doorbroken, men is de schaamte voorbij, maar nu moet de daadwerkelijke hulp op gang komen. Onze geestelijke gezondheidszorg zit op dit moment in spagaat.
HPdetijd.nl

Reacties GGZ-instellingen op de wachttijden bij de jeugdhulp
13 maart – ARNHEM – Omroep Gelderland deed onderzoek naar wachttijden bij de jeugd-GGZ. Hieronder leest u de reacties van de zorgaanbieders met hun verklaring voor deze wachttijden. De aanbieders die aan het woord komen zijn Melody Psycare GGZ, Pro Persona, Dokter Bosman, Max Ernst en Pluryn. Ook kunt u hieronder de antwoorden lezen van de Arnhemse wethouder op vragen over de wachtlijstproblematiek bij de jeugd-GGZ.

Voorbeeld: Melody Psycare GGZ heeft drie locaties, in Arnhem, Doetinchem en Dinxperlo. Per jaar behandelen zij zo’n 300 cliënten. De zorgaanbieder is gespecialiseerd in de behandeling van hechtingsproblematiek en vroegkinderlijke traumatisering bij kinderen en volwassenen. In Dinxperlo is een wachttijd van 52 weken voor kinderen. In Arnhem en de wijde omgeving is een wachttijd van 28 weken. In Doetinchem 12 weken. Directeur Krista Schaeffer: ‘De lange wachtlijst komt door het beleid van de verzekeraars. Omdat wij ook het netwerk van een cliënt bij de behandeling betrekken, hebben we meer tijd nodig, maar de vergoeding hiervoor is niet toereikend.
OmroepGelderland.nl

Waarom het maar niet lukt om de lange wachttijden in de GGZ op te lossen
18 feb –  Hoewel het probleem van lange wachttijden al jaren speelt, is het nog nooit gelukt om dit op te lossen. Volgens psychiater Van Fenema komt dit door wat zij noemt de ‘toxische driehoek’ in de zorg. ‘De drie belangrijke partijen in de GGZ; zorgverzekeraars, de politiek en de zorgaanbieders, houden elkaar al jarenlang in een wurggreep. Ze zijn verwikkeld in complexe belangenverstrengelingen waardoor er voor patiënten weinig verandert.’ Bron: NPO
RE: GGz Centraal baalt zelf ook van lange wachtlijst 

Zorgverzekeraars moeten meer doen om wachtlijsten ggz weg te werken
15 jan – Verzekeraars moeten veel actiever de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wegwerken. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapport dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
De wachttijden in de ggz overschrijden al langere tijd de norm die is vastgesteld. De norm verschilt per trajectonderdeel. Voor het aanmelden bij een ggz-instelling staat bijvoorbeeld maximaal vier weken. Maar op veel plekken moeten mensen veel langer wachten. Met name voor cliënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen in combinatie met ggz-problematiek, zijn de wachttijden lang.
Zembla.nl

162.000 Handtekeningen Regelgekte manifest GGz
Afgelopen november riep ik jullie via al mijn Social Media op om het manifest Regelgekte GGz te tekenen en met succes! Mag ik iedereen die getekend heeft bij deze HARTELIJK BEDANKEN!! Want inmiddels zijn er 162.000+ handtekeningen verzameld en hebben we de steun van de minister en de staatssecretaris. Tijd om woorden om te zetten in daden! Let’s go GGz, geen excuses meer!
365dayspositiveness

Mooie plannen leiden nog niet tot kortere wachttijden ggz
27 dec 2017 – Landelijke en regionale afspraken en een actieplan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg terugdringen, maar dat wil nog niet lukken. Veldpartijen komen veel van de afspraken niet na. Dat constateert de NZa in een tussentijdse rapportage.
365dayspositiveness

Teken nu! Manifest Regelgekte GGz
16 nov – Sommige van jullie hebben wellicht al mijn Facebook of Snapchat post gezien, maar natuurlijk kan dit nieuws ook hier niet missen. Ik zou jullie allemaal willen vragen dit manifest te tekenen, niet alleen voor een goede zorg voor cliënten, maar ook omdat dit indirect zorgt dat startende psychologen niet aan het werk komen.
365dayspositiveness.nl
Schippers bij Ontbijt met de minister: ‘Wachtlijst ggz is van God los’
20 sept – De ggz-sector moet leiderschap tonen en zich beter verenigen. Dat vindt demissionair VWS-minister Edith Schippers. Volgens haar lijdt de sector onder de verdeeldheid en worden daardoor afspraken niet nagekomen. Schippers uitte haar kritiek tijdens het jaarlijkse ‘Ontbijt met de minister’, een bijeenkomst van Medisch Contact in het Mauritshuis, waar de minister de ochtend na Prinsjesdag aan zorgprofessionals toelichting geeft over het beleid.
medischcontact.nl

GGZ Nederland richt taskforces op om wachtlijsten aan te pakken
26 jun – GGZ Nederland richt taskforces op om wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken. In de taskforces gaan patiënten, zorgverzekeraars en ggz-aanbieders samenwerken om de wachtlijsten te verminderen en de wachtlijstbemiddeling aan te pakken. Wachtlijsten in de ggz zijn onacceptabel, zo stelt de brancheorganisatie in een persbericht. Daarom worden de regionale taskforces opgericht, waarin de verschillende partijen met elkaar om tafel gaan zitten om een oplossing te vinden.
Lees verder op Zorgvisie.nl