Column/Nieuws, Nieuws

Hoofdlijnenakkoord GGz Getekend

In Den Haag zette voorzitter Jacobine Geel namens GGZ Nederland haar handtekening onder het hoofdlijnenakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg. Vorige week stemden de leden van GGZ Nederland in met het onderhandelaarsakkoord en de afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsmarkt, opleidingen, regeldruk en zorg op de juiste plek. 

Het hoofdlijnenakkoord ggz loopt van 2019 tot en met 2022. De partijen willen dat mensen de geestelijke gezondheidszorg krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte. Er zijn daarom afspraken gemaakt en investeringen toegezegd om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden.

GGZ Nederland is met name blij over afspraken om iets te doen aan het tekort aan personeel in de sector, het verminderen van regeldruk voor medewerkers en het bieden van meer mogelijkheden voor beroepsgroepen zoals ervaringsdeskundigen, hbo psychologen en psychodiagnostisch werkers. Deze afspraken moeten bijdragen aan vermindering van wachttijden voor patiënten. Ook afspraken over de aansluiting tussen zorg uit de Zorgverzekeringswet en zorg en ondersteuning in het sociaal domein, moeten leiden tot meer mogelijkheden voor patiënten en cliënten en betere samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten.

Ondertekenaars
Het akkoord is ondertekend door de volgende partijen:

GGZ Nederland
MIND Landelijk Platform
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL)
Platform MEERGGZ
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Vereniging voor eertselijnsorganisaties InEen
Federatie Opvang (FO)
RIBW Alliantie
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
ministerie van VWS

De Vereniging Nederlandse Gemeenten zal op een later moment besluiten over het al dan niet aansluiten bij de bestuurlijke afspraken. Tijdens het jaarcongres op 26 en 27 zijn moties aangenomen die het onmogelijk maken voor de VNG om mede te ondertekenen. De VNG neemt hierover later een besluit.

 

Dit staat er in

Het ‘Onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg’ staat in het teken van zorg op de juiste plek, terugdringen van de wachttijden, veranderingen op de arbeidsmarkt en verminderen van de regeldruk.

Volumegroei
De ggz-zorg mag gemiddeld groeien met 1 procent: de gemiddelde volumegroei is 1 procent over vier jaar. In 2019 is macro een groeiruimte van 1,3 procent, in 2020 een maximum van 1,1 procent, in 2012 is dat 0,9 procent en in 2022 nog 0,7 procent.

Opleidingen
Er komen 150 opleidingsplaatsen bij voor ggz-psychologen en er komt een eenmalige investering van 20 miljoen euro in opleidingen die het meest bijdragen aan het oplossen van de wachttijden. De overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (OVA) zal volledig worden door vertaald in de gecontracteerde prijzen. En de inzet en financiering van de ervaringsdeskundige wordt geregeld, evenals de bekostiging van de consultatiefunctie; het kijk-en-luistergeld. De sector maakt een plan ter verbetering van de medische verwijzing, diagnostiek en triage, rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van psychiaters. Ook moet er dit najaar een plan gereed zijn om het tekort aan behandelaren aan te pakken.

Macrokader
In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het beschikbare macrokader. In 2017 is het kader met 300 miljoen euro onderschreden. Om de transitie naar zorg op de juiste plek mogelijk te maken, blijft hiervan  50 miljoen euro beschikbaar voor de sector. Bijvoorbeeld voor extra opleidingscapaciteit in 2019. Vanaf 2022 is er structureel iets meer dan 200 miljoen euro extra per jaar beschikbaar is voor het macrokader GGZ. Mocht er een overschrijding van het macrokader plaats vinden, dan houdt Blokhuis de inzet van het macrobeheersingsinstrument achter de hand.

Wachtlijsten
Er komt extra geld om de wachtlijsten aan te pakken. Volgend jaar stelt Blokhuis daar 20 miljoen voor beschikbaar. De jaren daarna wordt het bedrag bepaald door ramingen van het Capaciteitsorgaan. Alle ondertekenaars van de bestuurlijke afspraken zijn gecommitteerd om de wachttijden op zo kort mogelijke termijn in alle regio’s terug te brengen tot ze binnen de Treeknormen vallen. ZN, GGZ NederlandMeerGGZ en MIND ontwikkelen voor half juli 2018 een actieplan voor een vervolgaanpak wachttijden.

Zorg op de juiste plek
Blokhuis geeft extra geld voor de transitie van zorg naar de juiste plek. In 2019 is dat 30 miljoen euro, de drie jaar daarna is het bedrag 50 miljoen euro. En er komt extra geld voor ‘opleidingen die het meest bijdragen aan het oplossen van de wachttijden’. Het hoofdlijnenakkoord noemt met name: de ervaringsdeskundigen, HBO-psycholoog en de psychodiagnostisch werker. De NZa is gevraagd om in 2019 een bekostigingsexperiment uit te voeren rondom een nieuwe prestatiestructuur en waarin de beroepen die het meest bijdragen aan het verkorten van de wachttijden declarabel worden.

Zorgcontractering
In de ggz is het aantal ongecontracteerde zorgaanbieders hoog: 30 procent van de vrijgevestigd psychologen en psychotherapeuten zou geen contract meer willen met een zorgverzekeraar. Dat is een ongewenste situatie, vinden de ondertekenaars. Zij willen het aantal ongecontracteerde zorgaanbieders terugdringen. De contracteringsgraad moet omhoog en zorgverzekeraars hebben toegezegd de contractering te verbeteren, beter bereikbaar te zijn voor zorgaanbieders en meer duidelijkheid te geven in geval van een afwijzing. Er komt een aanpassing van de wet waardoor het zorgverzekeraars ook materiële controles mogen uitvoeren bij ongecontracteerde zorgaanbieders.

Zie ook de reactie van GGZ Nederland op het akkoord en de samenvatting van het onderhandelaarsakkoord.

Bronnen: Rijksoverheid.nl, zorgvisie.nl, GGZ Nederland

Like&Share
Twitter
Visit Us
INSTAGRAM
RSS

One Comment

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.