Nieuws

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aangepast: afwegingskaders nu beschikbaar

Per 1 januari 2019 verandert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde, maar het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode. Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. Professionals beslissen eerst of melden noodzakelijk is en dan of zij zelf hulp kunnen bieden of organiseren.  

Deze afwegingskaders zijn in de eerste helft van 2018 opgesteld door de beroepsgroepen die vallen onder de meldcode. De tweede helft van 2018 is een ‘oefenperiode’.

Afwegingskaders
Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht voor organisaties om in de meldcode afwegingskaders op te nemen. Voor professionals is het verplicht om te werken met een afwegingskader in de meldcode (professionele norm).

Omdat de afwegingskaders gemaakt zijn door clusters van beroepsgroepen, krijgt de multidisciplinaire ggz te maken met meerdere afwegingskader. Naast het afwegingskader van de artsencoalitie, ook van de verpleegkundigen en verzorgenden  en van de psycholgen, pedagogen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals.  De verschillende afwegingskaders zijn gebaseerd op hetzelfde basismodel en onderling afgestemd.

Rol werkgevers
Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers. Voor tips en hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode, kunt u kijken in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het ministerie van VWS zal zorgaanbieders nog informeren over de toevoeging van de afwegingskaders in het Meldcode HG & KM.

Voor meer informatie over de meldcode, de nieuwe afwegingskaders en de toolkit voor implementatie zie de website van VWS.

Voor meer informatie over de meldcode en de uitvoering van de kindcheck zie www.kindcheck-ggz.nl.

 

Like&Share
Twitter
Visit Us
INSTAGRAM
RSS

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.