(Positieve) Psychologie, Nieuws, Stoornissen

Dag 23. Psychische aandoeningen/stoornissen A-Z

Voor een regelmatig terugkerend item zal ik gaan proberen alle onderstaande aandoeningen/stoornissen met jullie te bespreken en hoe te handelen. Mocht je je verhaal (anoniem) hierover kwijt willen, neem dan vooral contact op!

– ADHD (= aandachttekort-aandoening met hyperactiviteit, attention deficit hyperactivity disorder)
– Angst(stoornis)
– Autisme (Voorheen klassiek, PDD-nos, asperger etc. Tegenwoordig in de DSM-V onder ASS; Autisme Spectrum Stoornis)
– Bipolaire stoornis (I en II)
– Burn-out
– Catatonie (behoort tot het schizofrenie spectrum)
– Communicatiestoornissen
– Contactstoornissen (onderdeel van autisme maar ook sociale fobie of persoonlijkheidsstoornis)
– Dementie (= ‘Alzheimer’, zie geheugen)
– Delirium (in de meeste gevallen een gevolg van middelenonthouding/afkicken)
– Depressieve stoornissen (o.a. depressie, dysthymie en premenstrueel dysfore stoornis)
– Dissociatieve aandoeningen
– Eetstoornissen (o.a. anorexia, boulimie, binge-eating,  anorexia suppletica, orthorexia ofwel ARFID)
– Eliminatie stoornis
– Emotionele aandoeningen (= affect-aandoeningen)
Fobieën (deel van angststoornissen)
– Geheugen (-verlies)
– Genderdysforie
– Hechtingsstoornis
– Impulsbeheersing (o.a. Kleptomanie, Pyromanie, Gilles de la Tourette)
– Leerproblemen (NLD, dyslexie, dyscalculie)
– Levensfase problematiek
– Manie & hypomanie
– Manisch-depressieve aandoeningen (= bi-polaire aandoeningen)
Misofonie
– Motorische verstoringen
– Narcisme (let op; dit is niet persé hetzelfde als een narcistische persoonlijkheidsstoornis of afweer)
– andere Neuro-cognitieve aandoeningen (waaronder Alzheimer, hersentrauma/hersenbeschadiging (door een ongeluk, medicatie of bv HIV-infectie), Huntington, Parkinson)
– Obsessief-compulsieve stoornis (OCD) (o.a. dermatillomanietrichotillomanie)
– Ontwikkelingsstoornissen (denk aan pervasieve zoals ASS)
– Narcisme
– Paniekstoornis (onderdeel van angststoornissen)
– Parafiele stoornissen (BDSM,  exhibitionisme, fetisj, pedofilie, travestie, voyeurisme etc)
– Persoonlijkheidsstoornissen (in de DSM-V verdeeld over 3 clusters: paranoïde,  schizoïde, schizotypisch, anti-sociaal, borderline, histrionisch, narcistisch, ontwijkend, afhankelijk, obsessief-compulsief en alle overige al dan niet door middelengebruik )
– Psychose / Psychotische stoornis (behoort tot het schizofrenie spectrum)
– Schizofrenie
– Selfitis (check het wetenschappelijk onderzoek hier)
– Seksuele problematiek/disfunctioneren (mannen/vrouwen)
– Slaapstoornissen (ook parasomnia, denk aan bv slaapwandelen)
– Somatoforme stoornissen (o.a. hypochondrie) zie ook SOLK
– Stemmingsstoornissen
– Acute stress stoornis
– Tics
– Trauma (PTSS)
– Verslaving (=middelen afhankelijkheid, denk aan; alcohol, cafeïne, cannabis, hallucinogene, pijnstillers (opioïden), stimulantia als; amfetaminen, cocaïne, GHB, en tegenwoordig ook seks en/of liefde en game verslaving)
– Zelfmoord (=suïcidaliteit) Denk je aan zelfmoord? Bel dan alsjeblieft 113!!

 

Bron

Celebs coming out  “I’m not okay”

 

Nieuws

Wereldgezondheidsdag: Aandacht voor depressie
7 apr 2017 – Van alle psychische aandoeningen komt depressie veruit het meest voor. Op ieder moment van het jaar hebben zo’n 550.000 Nederlanders last van een depressie. In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. Wereldgezondheidsdag, 7 april 2017, staat in het teken van depressie.
365DaysPositiveness.nl 

In het hoofd van een pedofiel
12 mei 2017 – Viezeriken, psychopaten en monsters. De meeste mensen hebben weinig empathie voor pedofielen. Forensisch psycholoog en Tilburg University-professor Stefan Bogaerts werkt al meer dan twee decennia met de uitgestotenen: “Je kunt ze niet genezen, maar wel behandelen.”   Professor Stefan Bogaerts noemt de pedofielen die hij behandelt nadrukkelijk patiënten, geen cliënten: “Een cliënt is iemand die een dienst afneemt, een patiënt is iemand die lijdt”, legt hij uit. “In enkele gevallen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een kindermisbruiker met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, is de term ‘cliënt’ wellicht op zijn plaats. Maar wanneer iemand lijdt aan een pedofiele stoornis, noem ik hem patiënt.”
Univers.nl 

Psychiatrische stoornis in de kindertijd verhoogt de kans op verslaving
27 jun – Een psychiatrische stoornis in de kindertijd verhoogt de kans dat iemand later een alcohol- drugs- of rookverslaving ontwikkelt. Dit blijkt uit onderzoek van postdoc Annabeth Groenman van het UMCG, Tieme Jansen en Jaap Oosterlaan van de VU. Dat meldt het UMCG.

Hoe help je iemand die denkt aan zelfdoding?
28 jun – Bijna iedereen kent wel iemand die het (even) niet meer ziet zitten. Bij sommige mensen worden deze gedachten en gevoelens zo heftig dat ze ook echt een einde aan hun leven willen maken. Wat kun je doen als je zelf of iemand in je omgeving aan zelfdoding denkt?
365DaysPositiveness.nl

Erg goed artikel: Hoe vrouwen hun autisme camoufleren, en daar onder lijden
20 okt 2017 – Vrouwen lijden veel vaker aan een autismespectrumstoornis dan gedacht. Het valt minder op omdat ze het beter camoufleren dan mannen. Maar dat werkt weer burn-out en depressie in de hand. Behandeling begint met een juiste diagnose, en zelfacceptatie.
Nrc.nl

Drie vrouwen over de invloed van autisme op hun leven
17 nov 2017 – Bij vrouwen valt autisme minder op dan bij mannen, waardoor de diagnose vaak laat wordt gesteld. Drie vrouwen vertellen hoe dit hun leven bepaalde.
Vrouwen met autisme zouden de symptomen van hun aandoening beter ‘camoufleren’ dan mannen. Maar doordat dit veel energie kost, eindigen zij relatief vaak met een burnout of een depressie, bleek vier weken geleden uit een artikel in de wetenschapsbijlage van NRC. Hoewel autisme lang vooral als een mannenaandoening is gezien, komt de stoornis onder vrouwen mogelijk helemaal niet zoveel minder vaak voor, stelde hetzelfde artikel. Werd de man-vrouwverhouding tot voor kort geschat op vijf op één, volgens sommige onderzoekers komt twee op één dichter in de buurt.
NRC.nl 

Dag 63. Durf toe te geven dat het niet goed gaat
4 maa – Ik heb best lang nagedacht of en hoe ik deze post zou delen en eigenlijk heb ik daarmee de kern van dit artikel te pakken; durven aangeven dat het niet goed met je gaat. Het idee van 365DaysPositiveness is om je een steuntje in de rug te bieden, je te inspireren, een voorbeeld te zijn (en nee, niet omdat ik mezelf zo geweldig vind hoor), maar hoe kan ik dat zijn als ik moet toegeven dat ik er helemaal doorheen zit? Dat is de vraag waar ik mee zat.. Tot ik me bedacht, misschien ben ik wel echt een voorbeeld als ik juist durf toe te geven dat het ook bij mij weleens niet goed gaat. So, let me take the plunge!
365dayspositiveness.nl

Volgende die het erkent: ‘ANGST- EN DEPRESSIEKLACHTEN NIET ONGEWOON ONDER STUDENTEN’ 
9 april – Veel studenten in het hoger onderwijs hebben te maken met psychische klachten. Uit cijfers van Hogeschool Windesheim op basis van onderzoek onder ruim drieduizend studenten, blijkt dat bijna 70 procent vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart. Bij meer dan 14 procent van de studenten zijn zeer serieuze angst- en depressieklachten geconstateerd. Zelf geeft 37,5 procent aan met psychische klachten te kampen. Het netwerk Studentenwelzijn, waar dertig partijen deel van uitmaken, hebben hiervoor een actieplan opgesteld. Dat meldt Windesheim.
Nationalezorggids.nl

‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’
10 april – Rapportage aangeboden door staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie.
Zie: Dag 100. Rapport depressie

Openheid geven over je psychische problemen op school of stage
20 apr – Veel jongeren met psychische problemen in het mbo, hbo of wo worstelen met de vraag of ze wel of geen openheid willen geven over deze problemen op school of stage. Beide situaties leveren de student vaak veel stress op, wat weer invloed kan hebben op het psychisch functioneren en vervolgens ook op het schoolfunctioneren van de student. Zowel GGz- als onderwijsprofessionals geven aan niet goed te weten hoe deze jongeren hierbij te begeleiden.

Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek heeft het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden te Leeuwarden in de afgelopen twee jaar een praktisch openheid-instrument ontwikkeld, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet.’ In totaal zijn veertig jongeren met psychische problemen met het openheid-instrument begeleid. Tijdens het symposium ‘Openheid’ dat op woensdag 28 maart in Groningen werd gehouden, hebben vijf studenten en twee docenten hun ervaringen met het werken met het openheid-instrument gedeeld en zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.
gezinsbode.nl

Bekende YouTubers openhartig bij de psychiater
25 mei – Niet alleen de bekende Nederlanders gaan in therapie voor een nieuw programma, ook bekende YouTubers zijn openhartig op de bank. Marije Zuurveld, Jessie Maya, Jeroen van Holland en Lisa Samantha geven zich bloot aan tv-psychiater Esther van Fenema in de spin-off serie In Therapie.
RTLBoulevard.nl

OPINIE – Niet iedereen die uit de pas loopt heeft een psychiatrische stoornis
8 aug 2018 – In Trouw woedt een debat over het terugdringen van de wachtlijsten in de ggz. Rien Vermeulen stelt dat psychiaters aan de poort de oplossing zijn. Aart Franken vindt dat er meer psychologen ingezet moeten worden.
Dat debat vindt zijn bron in het akkoord dat staatssecretaris Paul Blokhuis en twaalf belanghebbende partijen in de geestelijke gezonheidszorg sloten in juli. Voorzitter Damiaan Denys van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie liet weten niet blij te zijn met de voorgenomen inzet van wat hij ‘goedkopere krachten’ noemt: psychologen en ervaringsdeskundigen. Het kabinet zou het medische aspect van psychische stoornissen uit het oog verliezen door de nadruk op het sociale aspect van psychische klachten te leggen. “Maar nog altijd is een psychische stoornis een geneeskundige aandoening, een ziekte.”
Trouw.nl 

Psst, en wanneer gaan we deze disciplines dermate fatsoenlijk verenigen dat dit soort discussies niet nodig zijn? Liefst vóórdat de zorgverzekeraars nog meer reden krijgen om ‘sociale problemen’ niet meer te vergoeden…

Google Glass helpt autistische kinderen met sociale vaardigheden
8 aug – De Google Glass is in Nederland nooit aangeslagen onder het grote publiek, maar de ontwikkelingen ervan hebben zeker niet stilgelegen. Zo kan de Google Glass, in combinatie met de juiste software, kinderen met autisme helpen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Zorgvisie.nl

Kwart ggz-cliënten krijgt verkeerd etiket opgeplakt
10 aug – Circa een kwart van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft mogelijk een verkeerde diagnose. Dat suggereert onderzoek van GGNet onder bijna duizend cliënten, waarover vakblad De Psychiater bericht. Als reden voor de onjuiste diagnoses noemt GGNet het te veel sturen op DSM-classificaties en haast. Navrant detail: de verkeerde diagnoses hebben een negatieve impact op de herstelkansen.
Skipr.nl 

Kunnen psychedelische drugs ook genezen?
10 aug – Een aantal wetenschappers gelooft dat psychedelische drugs ooit ingezet worden om psychische stoornissen (PTSS, autisme) te behandelen. Psychedelica zijn drugs waar je van gaat hallucineren. In combinatie met therapie zouden ze wel eens stoornissen als depressie en sociale angsten kunnen behandelen. Dat stelt een aantal wetenschappers op het jaarlijkse congres van de American Psychological Association in San Francisco. Op het congres worden de resultaten van verschillende studies besproken.
EOSwetenschap.nl 

‘Zorg voor een opvoedsituatie waarin álle kinderen mee blijven doen’
18 sep – Opgroeien in een samenleving die hoge eisen stelt en waarin zoveel prikkels zijn, is moeilijk voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Het lijkt alsof steeds meer kinderen een ‘label’ krijgen. Als reactie daarop hoor je vaak dat we meer moeten ‘normaliseren’. “Dat is niet het antwoord”, zegt hoogleraar orthopedagogiek Maretha de Jonge. “We moeten juist meer ruimte scheppen voor diversiteit, zodat kinderen die vastlopen de juiste hulp krijgen.”Dat meldt Universiteit Leiden.
Nationalezorggids.nl 

Meer rust voor kinderen met autisme en PDD-NOS met hi-tech hoofdband
20 sep – Een hoofdband met sensoren die er met geluiden voor zorgt dat kinderen met autisme en PDD-NOS rustiger worden. Dat is de Mente Autisme, die vanaf nu in Nederland te krijgen is. De resultaten zijn veelbelovend: bij een klinische studie in Amerika bleek de Mente Autisme bewezen effectief.
Gezondheidenco.nl 

Supermarkt begint met prikkel-arm uurtje winkelen
23 sep – Een supermarkt in Sint-Michielsgestel begint dinsdagochtend met een stilte-uurtje. Tussen 08.00 en 09.00 zijn er geen hinderlijke geluiden te horen. De achtergrondmuziek en kassageluiden gaan uit, de lichten worden gedimd. Zelfs de kassière vraagt niet of klanten zegeltjes willen. Zo ontstaat een prikkelarme omgeving waarin mensen met autisme en anderen die overgevoelig zijn voor prikkels rustig boodschappen kunnen doen.
NOS.nl  

Zet psychisch probleem niet weg als gezeur
24 sep –  Ggz Psychiater Menno Oosterhoff en Jim van Os zien zelden een patiënt van wie ze denken: dit kun je toch met de buurvrouw oplossen?
NRC.nl 

Gepersonaliseerde behandeling bij chronische depressie
4 okt –  Eén op de vijf Nederlanders krijgt in het leven te maken met depressie, waarvan 15 tot 20% een chronische vorm ontwikkelt. Deze langdurig depressieve gevoelens zijn in de praktijk lastig te behandelen. Hoogleraar Jan Spijker, als psychiater werkzaam bij Expertisecentrum Depressie (onderdeel van GGZ-instelling Pro Persona), vertelt over de ideale aanpak bij zogeheten ‘therapieresistente depressies’.
Mijngezondheidsgids.nl 

SELENA GOMEZ OPGENOMEN IN PSYCHIATRISCHE INRICHTING
11 okt – Momenteel krijgt ze naar verluidt dialectische gedragstherapie. Dit type therapie is bedoeld voor mensen die last hebben van een borderline stoornis en leert je vaardigheden om om te gaan met problemen. Het is nog niet duidelijk hoe lang Selena in de psychiatrische inrichting blijft.
lindanieuws.nl

Huisartsenpraktijk ziet toename van patiënten met psychische en sociale problemen
18 okt – Sinds de invoering van de basis GGZ in Nederland, op 1 januari 2014, dienen patiënten met lichte psychische of sociale problematiek geholpen te worden binnen de huisartsenzorg
Zorgkrant.nl 

Mensen die behandeling nodig hebben voor pervasieve stoornis wachten het langst
18 okt – Mensen die een behandeling nodig hebben voor pervasieve stoornissen zoals autisme, of voor persoonlijkheidsstoornissen, moeten het langst wachten. Bij deze aandoeningen is de gemiddelde wachttijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling ruim 18 weken. Dat is langer dan de norm van 14 weken die daarvoor in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is afgesproken.
Dat blijkt uit inzichten van Vektis Intelligence.

Een psychische aandoening is géén luxeprobleem
19 okt – Psychische aandoeningen worden nog lang niet serieus genoeg genomen. Vaak wordt gedacht dat je een lichamelijke aandoening hébt en een psychische aandoening dóét. Daarbij speelt mee dat psychische aandoeningen op individueel niveau niet zijn vast te stellen met een laboratoriumtest of een scan. En dat we de eigen invloed op het psychisch functioneren overschatten.
Medischcontact.nl 

Psychologie Magazine en MIND slaan handen ineen voor themanummer over psychische problemen
9 nov – In een bijzonder themanummer, waarvoor Psychologie Magazine samenwerking zocht met MIND, laat het magazine zien dat het tijd is voor een andere kijk op psychische kwetsbaarheden: iedereen heeft aanleg voor angst, depressie of zelfs psychose in zich en dat hoeft niet alleen maar belemmerend te zijn. Zes bekende Nederlanders, onder wie Filemon Wesselink, Sofie van den Enk en Herman Koch vertellen open over hun paniekaanvallen, eetstoornis, autisme, depressie en burn-out. Daarnaast is er ruimte voor verhalen en verdiepende interviews met andere mensen die te maken hebben met psychische problemen.
Medicalfacts.nl 

Op stage achter gesloten deuren in Enschede
17 nov – Bovenbouwleerlingen van Het Stedelijk Lyceum College Zuid lopen een snuffelstage voor het vakgebied waar zij een toekomst in zien. Voor het eerst zet ook Mediant locatie Helmerzijde de deuren open voor zulke jonge stagiairs.
Tubantia.nl 

Waarom een burn-out geaccepteerd wordt, maar andere psychische klachten nog taboe zijn 
21 nov – Er is steeds meer aandacht voor burn-outs en depressies, onder andere doordat BN’ers hier open over vertellen. Veel andere psychische klachten zijn echter nog steeds taboe.
“Wie op een feestje over zijn depressie of angsten vertelt, krijgt meestal belangstelling en medeleven”, vertelt Damiaan Denys, hoofd psychiatrie in het AMC. “Wanneer je op hetzelfde feestje zegt dat je stemmen hoort weten mensen niet hoe snel ze weg moeten komen.” Psychologie Magazine zet de redenen waarom we ­psychische kwetsbaarheden zo verschillend beoordelen op een rij.
Linda.nl 

Celebs admitting: “I’m not okay”
– Chrissy Teigen wint met haar innemende persoonlijkheid en eerlijke uitspraken al onze harten, en haar openhartige essay in Glamour over haar postnatale depressie draagt daar alleen maar aan bij. Ze laat de lezers weten dat ze zich niet realiseerde een depressie te hebben totdat ze antidepressiva voorgeschreven kreeg en van plan is in therapie te gaan. En, met de eerlijkheid die we van haar gewend zijn, voegt daaraan toe: ‘Ik had waarschijnlijk ook al therapie nodig vóór de geboorte van Luna.’
– Robert Downey Jr. is na een jarenlange drugsverslaving clean geworden dankzij therapie, en de hulp van zijn vrouw Susan Downey. Ook samen bezoeken zij geregeld een relatietherapeut. Daarover zei Robert: ‘Het is al het huishouden. Je moet blijven communiceren om als een team te kunnen blijven functioneren en conflicten op te kunnen lossen.’
– In 2016 besloot Selena Gomez om haar ‘Revival’ tour te cancellen zodat ze aan haar geestelijke gezondheid kon werken. Ze ging naar een ’90-dagen behandelingscentrum’ in Tennessee om van haar stress- en angstaanvallen af te komen, die ze kreeg nadat ze gediagnosticeerd werd met de auto-immuunziekte lupus. Inmiddels is ze weer samen met ex Justin Bieber, met wie ze samen in therapie is om hun issues uit het verleden te verwerken.
– In datzelfde jaar gaf Kendall Jenner in een aflevering van ‘Keeping Up With the Kardashians’ toe moeite hebben met in slaap vallen omdat ze een aantal keer last heeft gehad van slaapverlamming (waarbij je geest wakker is maar je lichaam niet). Het maakte haar doodsbang en zorgde ervoor dat ze hulp zocht bij een therapeut om met deze angst om te gaan.
– In 2017 sprak Prins Harry voor het eerst openlijk over de effecten van zijn moeders dood op zijn leven. Na 20 jaar ‘zijn kop in het zand’ te hebben gestoken’ besloot Harry professionele hulp te zoeken om de dood van Prinses Diana te verwerken. Ook richtte hij samen met William en Kate de ‘Heads Together Foundation’ op, dat het stigma rondom hulp zoeken voor mentale problemen wil opheffen.
Brad Pitt ontkrachtte de mythe dat mannen niet om hulp zouden moeten vragen toen hij in 2017 in een interview met GQ toegaf in therapie te zijn gegaan na zijn scheiding van Angelina Jolie. Hij gaf ook toe een alcoholprobleem te hebben gehad, maar dat hij ‘zo ontzettend blij was eindelijk klaar te zijn met die ellende.
– In 2017 bracht Gabrielle Union haar memoires ‘We’re Going to Need More Wine’ uit, waarin ze een aantal heftige onthullingen deed. Haar ervaringen met discriminatie, familietrauma en het feit dat ze op haar 19e onder bedreiging van een wapen verkracht werd. De actrice gaf aan dat ze al 25 jaar in therapie is, en dat dat haar redding is geweest.
Meer sterren die in therapie gingen: MSN.com

Like&Share
Twitter
Visit Us
INSTAGRAM
RSS

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.