(Positieve) Psychologie, Nieuws, Stoornissen

Dag 23. Psychische aandoeningen/stoornissen A-Z

Voor een regelmatig terugkerend item zal ik gaan proberen alle onderstaande aandoeningen/stoornissen met jullie te bespreken en hoe te handelen. Mocht je je verhaal (anoniem) hierover kwijt willen, neem dan vooral contact op!

– ADHD (= aandachttekort-aandoening met hyperactiviteit, attention deficit hyperactivity disorder)
– Angst(stoornis)
– Autisme (Voorheen klassiek, PDD-nos, asperger etc. Tegenwoordig in de DSM-V onder ASS; Autisme Spectrum Stoornis)
– Bipolaire stoornis (I en II)
– Burn-out
– Catatonie (behoort tot het schizofrenie spectrum)
– Communicatiestoornissen
– Contactstoornissen (onderdeel van autisme maar ook sociale fobie of persoonlijkheidsstoornis)
– Dementie (= ‘Alzheimer’, zie geheugen)
– Delirium (in de meeste gevallen een gevolg van middelenonthouding/afkicken)
– Depressieve stoornissen (o.a. depressie, dysthymie en premenstrueel dysfore stoornis)
– Dissociatieve aandoeningen
– Eetstoornissen (o.a. anorexia, boulimie, binge-eating,  anorexia suppletica, orthorexia ofwel ARFID)
– Eliminatie stoornis
– Emotionele aandoeningen (= affect-aandoeningen)
Fobieën (deel van angststoornissen)
– Geheugen (-verlies)
– Genderdysforie
– Hechtingsstoornis
– Impulsbeheersing (o.a. Kleptomanie, Pyromanie, Gilles de la Tourette)
– Leerproblemen (NLD, dyslexie, dyscalculie)
– Levensfase problematiek
– Manie & hypomanie
– Manisch-depressieve aandoeningen (= bi-polaire aandoeningen)
Misofonie
– Motorische verstoringen
– Narcisme (let op; dit is niet persé hetzelfde als een narcistische persoonlijkheidsstoornis of afweer)
– andere Neuro-cognitieve aandoeningen (waaronder Alzheimer, hersentrauma/hersenbeschadiging (door een ongeluk, medicatie of bv HIV-infectie), Huntington, Parkinson)
– Obsessief-compulsieve stoornis (OCD) (o.a. dermatillomanietrichotillomanie)
– Ontwikkelingsstoornissen (denk aan pervasieve zoals ASS)
– Narcisme
– Paniekstoornis (onderdeel van angststoornissen)
– Parafiele stoornissen (BDSM,  exhibitionisme, fetisj, pedofilie, travestie, voyeurisme etc)
– Persoonlijkheidsstoornissen (in de DSM-V verdeeld over 3 clusters: paranoïde,  schizoïde, schizotypisch, anti-sociaal, borderline, histrionisch, narcistisch, ontwijkend, afhankelijk, obsessief-compulsief en alle overige al dan niet door middelengebruik )
– Psychose / Psychotische stoornis (behoort tot het schizofrenie spectrum)
– Schizofrenie
– Selfitis (check het wetenschappelijk onderzoek hier)
– Seksuele problematiek/disfunctioneren (mannen/vrouwen)
– Slaapstoornissen (ook parasomnia, denk aan bv slaapwandelen)
– Somatoforme stoornissen (o.a. hypochondrie) zie ook SOLK
– Stemmingsstoornissen
– Acute stress stoornis
– Tics
– Trauma (PTSS)
– Verslaving (=middelen afhankelijkheid, denk aan; alcohol, cafeïne, cannabis, hallucinogene, pijnstillers (opioïden), stimulantia als; amfetaminen, cocaïne, GHB, en tegenwoordig ook seks en/of liefde en game verslaving)
– Zelfmoord (=suïcidaliteit) Denk je aan zelfmoord? Bel dan alsjeblieft 113!!

 

Bron

Celebs coming out  “I’m not okay”

 

Nieuws

Wereldgezondheidsdag: Aandacht voor depressie
7 apr 2017 – Van alle psychische aandoeningen komt depressie veruit het meest voor. Op ieder moment van het jaar hebben zo’n 550.000 Nederlanders last van een depressie. In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. Wereldgezondheidsdag, 7 april 2017, staat in het teken van depressie.
365DaysPositiveness.nl 

In het hoofd van een pedofiel
12 mei 2017 – Viezeriken, psychopaten en monsters. De meeste mensen hebben weinig empathie voor pedofielen. Forensisch psycholoog en Tilburg University-professor Stefan Bogaerts werkt al meer dan twee decennia met de uitgestotenen: “Je kunt ze niet genezen, maar wel behandelen.”   Professor Stefan Bogaerts noemt de pedofielen die hij behandelt nadrukkelijk patiënten, geen cliënten: “Een cliënt is iemand die een dienst afneemt, een patiënt is iemand die lijdt”, legt hij uit. “In enkele gevallen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een kindermisbruiker met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, is de term ‘cliënt’ wellicht op zijn plaats. Maar wanneer iemand lijdt aan een pedofiele stoornis, noem ik hem patiënt.”
Univers.nl 

Psychiatrische stoornis in de kindertijd verhoogt de kans op verslaving
27 jun – Een psychiatrische stoornis in de kindertijd verhoogt de kans dat iemand later een alcohol- drugs- of rookverslaving ontwikkelt. Dit blijkt uit onderzoek van postdoc Annabeth Groenman van het UMCG, Tieme Jansen en Jaap Oosterlaan van de VU. Dat meldt het UMCG.

Hoe help je iemand die denkt aan zelfdoding?
28 jun – Bijna iedereen kent wel iemand die het (even) niet meer ziet zitten. Bij sommige mensen worden deze gedachten en gevoelens zo heftig dat ze ook echt een einde aan hun leven willen maken. Wat kun je doen als je zelf of iemand in je omgeving aan zelfdoding denkt?
365DaysPositiveness.nl

Erg goed artikel: Hoe vrouwen hun autisme camoufleren, en daar onder lijden
20 okt 2017 – Vrouwen lijden veel vaker aan een autismespectrumstoornis dan gedacht. Het valt minder op omdat ze het beter camoufleren dan mannen. Maar dat werkt weer burn-out en depressie in de hand. Behandeling begint met een juiste diagnose, en zelfacceptatie.
Nrc.nl

Drie vrouwen over de invloed van autisme op hun leven
17 nov 2017 – Bij vrouwen valt autisme minder op dan bij mannen, waardoor de diagnose vaak laat wordt gesteld. Drie vrouwen vertellen hoe dit hun leven bepaalde.
Vrouwen met autisme zouden de symptomen van hun aandoening beter ‘camoufleren’ dan mannen. Maar doordat dit veel energie kost, eindigen zij relatief vaak met een burnout of een depressie, bleek vier weken geleden uit een artikel in de wetenschapsbijlage van NRC. Hoewel autisme lang vooral als een mannenaandoening is gezien, komt de stoornis onder vrouwen mogelijk helemaal niet zoveel minder vaak voor, stelde hetzelfde artikel. Werd de man-vrouwverhouding tot voor kort geschat op vijf op één, volgens sommige onderzoekers komt twee op één dichter in de buurt.
NRC.nl 

Dag 63. Durf toe te geven dat het niet goed gaat
4 maa – Ik heb best lang nagedacht of en hoe ik deze post zou delen en eigenlijk heb ik daarmee de kern van dit artikel te pakken; durven aangeven dat het niet goed met je gaat. Het idee van 365DaysPositiveness is om je een steuntje in de rug te bieden, je te inspireren, een voorbeeld te zijn (en nee, niet omdat ik mezelf zo geweldig vind hoor), maar hoe kan ik dat zijn als ik moet toegeven dat ik er helemaal doorheen zit? Dat is de vraag waar ik mee zat.. Tot ik me bedacht, misschien ben ik wel echt een voorbeeld als ik juist durf toe te geven dat het ook bij mij weleens niet goed gaat. So, let me take the plunge!
365dayspositiveness.nl

Volgende die het erkent: ‘ANGST- EN DEPRESSIEKLACHTEN NIET ONGEWOON ONDER STUDENTEN’ 
9 april – Veel studenten in het hoger onderwijs hebben te maken met psychische klachten. Uit cijfers van Hogeschool Windesheim op basis van onderzoek onder ruim drieduizend studenten, blijkt dat bijna 70 procent vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart. Bij meer dan 14 procent van de studenten zijn zeer serieuze angst- en depressieklachten geconstateerd. Zelf geeft 37,5 procent aan met psychische klachten te kampen. Het netwerk Studentenwelzijn, waar dertig partijen deel van uitmaken, hebben hiervoor een actieplan opgesteld. Dat meldt Windesheim.
Nationalezorggids.nl

‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’
10 april – Rapportage aangeboden door staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie.
Zie: Dag 100. Rapport depressie

Openheid geven over je psychische problemen op school of stage
20 apr – Veel jongeren met psychische problemen in het mbo, hbo of wo worstelen met de vraag of ze wel of geen openheid willen geven over deze problemen op school of stage. Beide situaties leveren de student vaak veel stress op, wat weer invloed kan hebben op het psychisch functioneren en vervolgens ook op het schoolfunctioneren van de student. Zowel GGz- als onderwijsprofessionals geven aan niet goed te weten hoe deze jongeren hierbij te begeleiden.

Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek heeft het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden te Leeuwarden in de afgelopen twee jaar een praktisch openheid-instrument ontwikkeld, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet.’ In totaal zijn veertig jongeren met psychische problemen met het openheid-instrument begeleid. Tijdens het symposium ‘Openheid’ dat op woensdag 28 maart in Groningen werd gehouden, hebben vijf studenten en twee docenten hun ervaringen met het werken met het openheid-instrument gedeeld en zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.
gezinsbode.nl

Bekende YouTubers openhartig bij de psychiater
25 mei – Niet alleen de bekende Nederlanders gaan in therapie voor een nieuw programma, ook bekende YouTubers zijn openhartig op de bank. Marije Zuurveld, Jessie Maya, Jeroen van Holland en Lisa Samantha geven zich bloot aan tv-psychiater Esther van Fenema in de spin-off serie In Therapie.
RTLBoulevard.nl

OPINIE – Niet iedereen die uit de pas loopt heeft een psychiatrische stoornis
8 aug 2018 – In Trouw woedt een debat over het terugdringen van de wachtlijsten in de ggz. Rien Vermeulen stelt dat psychiaters aan de poort de oplossing zijn. Aart Franken vindt dat er meer psychologen ingezet moeten worden.
Dat debat vindt zijn bron in het akkoord dat staatssecretaris Paul Blokhuis en twaalf belanghebbende partijen in de geestelijke gezonheidszorg sloten in juli. Voorzitter Damiaan Denys van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie liet weten niet blij te zijn met de voorgenomen inzet van wat hij ‘goedkopere krachten’ noemt: psychologen en ervaringsdeskundigen. Het kabinet zou het medische aspect van psychische stoornissen uit het oog verliezen door de nadruk op het sociale aspect van psychische klachten te leggen. “Maar nog altijd is een psychische stoornis een geneeskundige aandoening, een ziekte.”
Trouw.nl 

Psst, en wanneer gaan we deze disciplines dermate fatsoenlijk verenigen dat dit soort discussies niet nodig zijn? Liefst vóórdat de zorgverzekeraars nog meer reden krijgen om ‘sociale problemen’ niet meer te vergoeden…

Google Glass helpt autistische kinderen met sociale vaardigheden
8 aug – De Google Glass is in Nederland nooit aangeslagen onder het grote publiek, maar de ontwikkelingen ervan hebben zeker niet stilgelegen. Zo kan de Google Glass, in combinatie met de juiste software, kinderen met autisme helpen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Zorgvisie.nl

Kwart ggz-cliënten krijgt verkeerd etiket opgeplakt
10 aug – Circa een kwart van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft mogelijk een verkeerde diagnose. Dat suggereert onderzoek van GGNet onder bijna duizend cliënten, waarover vakblad De Psychiater bericht. Als reden voor de onjuiste diagnoses noemt GGNet het te veel sturen op DSM-classificaties en haast. Navrant detail: de verkeerde diagnoses hebben een negatieve impact op de herstelkansen.
Skipr.nl 

Kunnen psychedelische drugs ook genezen?
10 aug – Een aantal wetenschappers gelooft dat psychedelische drugs ooit ingezet worden om psychische stoornissen (PTSS, autisme) te behandelen. Psychedelica zijn drugs waar je van gaat hallucineren. In combinatie met therapie zouden ze wel eens stoornissen als depressie en sociale angsten kunnen behandelen. Dat stelt een aantal wetenschappers op het jaarlijkse congres van de American Psychological Association in San Francisco. Op het congres worden de resultaten van verschillende studies besproken.
EOSwetenschap.nl 

Like&Share
Facebook
Twitter
Visit Us
PINTEREST
PINTEREST
INSTAGRAM
Google+
https://www.365dayspositiveness.nl/psychische-stoornissen-a-z/
RSS

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.