Nieuws

Reacties op de zorgplannen in het regeerakkoord

Dinsdagmiddag presenteerde het nieuwe kabinet haar regeerakkoord. Rutte III investeert fors in de ouderenzorg en stelt opnieuw een uitgavenplafond in voor zorgaanbieders. Zorg.nu zette de reacties van belanghebbende partijen voor je op een rij.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB

KBO-PCOB vindt het goed dat de bezuinigingen op de langdurige zorg worden teruggedraaid. ‘Prima dat er een eind komt aan de verschillen in de eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook voor de inzet op waardig ouder worden hebben we ronduit waardering.’

 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

‘De ziekenhuiszorg komt er in het nieuwe regeerakkoord niet goed vanaf. Ondanks de economische groei, wordt er stevig gekort op deze zorg. De NVZ is bezorgd dat dit leidt tot minder of lagere kwaliteit van zorg. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met een aantal zorgwekkende ontwikkelingen. De zorgvraag blijft toenemen, onder meer omdat de bevolking vergrijst. Ook moeten ziekenhuizen steeds meer uitgeven aan dure geneesmiddelen. Hierdoor blijven noodzakelijke investeringen, bijvoorbeeld in personeel, ICT en eHealth, sterk achter. Daar komen nu extra lasten, zoals de stijging van het lage btw-tarief, bovenop. De afgelopen jaren hebben de ziekenhuizen hard meegewerkt aan de beteugeling van de zorgkosten. In crisistijd zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over het beschikbare budget.’

 

Foodwatch

‘Dit kabinet lost de grote problemen rondom ons voedsel niet op. We zitten middenin een obesitasepidemie en er komen momenteel wekelijks 1200 mensen met suikerziekte bij. Dit kabinet blijft echter vertrouwen op de al jaren falende zelfregulering van de voedingsindustrie en gaat zelfs de belasting op groente en fruit met 50 procent verhogen. Daarnaast blijkt de stapel rapporten over het disfunctioneren van de NVWA weer terug in de bureaulade gelegd: de NVWA krijgt een beetje extra geld, het structurele probleem wordt niet aangepakt.’

 

Patiëntenfederatie Nederland

‘Wij zijn blij dat de eigen bijdragen voor medicijnen worden aangepakt. Vanaf 2019 moet nog maximaal 250 euro worden bijbetaald voor medicijnen. Dat is nu soms duizenden euro’s. De positieve punten die de Patiëntenfederatie ziet hebben betrekking op het extra geld voor cliëntondersteuning, op meer nadruk op samen beslissen in de spreekkamer en het vergroten van de transparantie van de prijzen en kwaliteit in de zorg. Het voornemen van het aanstaande kabinet om het eigen risico in de zorg de gehele kabinetsperiode niet te verhogen gaat de Patiëntenfederatie niet ver genoeg. Het eigen risico is gewoon te hoog. Dat moet verder omlaag.’

 

Reactie Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

‘De stappen die Rutte III in de komende kabinetsperiode zet op het terrein van het zelfgekozen levenseinde, mogen geen zoethoudertjes zijn. Als daadwerkelijke acties uitblijven, vergroot het kabinet de kloof tussen politiek en samenleving. De NVVE wil dat het kabinet ervoor zorgt dat een wilsverklaring altijd wordt erkend, ook indien betrokkene inmiddels vanwege wilsonbekwaamheid zijn wens niet meer kan herhalen. In het regeerakkoord wordt daarover niet gesproken. Als de uitgangspunten van het kabinet over een fundamenteel onderwerp als euthanasie en hulp bij zelfdoding ver verwijderd staan van de opvattingen in de samenleving, dan plaatst het kabinet zich buiten de werkelijkheid.’

 

Partij van de Arbeid

‘Miljardencadeaus aan grote bedrijven, buitenlandse beleggers en grote vermogens en tegelijkertijd worden de boodschappen duurder, wordt de zorg duurder en betalen arbeidsgehandicapten de rekening’, aldus vertrekkend vicepremier Asscher.

 

Aidsfonds

Aidsfonds is blij dat een nieuwe regering op internationaal gebied blijft inzetten op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, een cruciaal element in de strijd tegen aids. Wat precies de inspanning van het nieuwe kabinet zal zijn om aids wereldwijd te bestrijden, wordt niet vermeld in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil wel blijven samenwerken met maatschappelijke organisaties en kort niet langer op het ontwikkelingsbudget. Over de aanpak om nu definitief een einde te maken aan hiv in Nederland zegt het regeerakkoord niets.’

 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

‘ZN vindt het regeerakkoord goede bouwstenen bevatten om de komende jaren samen te werken aan de verdere verbetering van de gezondheidszorg en herstel van vertrouwen. ZN vindt het een goede zaak dat de nieuwe coalitie maatregelen neemt om zorg voor alle verzekerden toegankelijk te houden door het bevriezen van het eigen risico en de stapeling van eigen betalingen te verminderen. Daarnaast is ZN positief over de investeringen in effectieve preventie. ZN roept de coalitie op om te kiezen voor een integrale aanpak die verder reikt dan afspraken per sector. De vernieuwing en verbetering van bijvoorbeeld de ouderenzorg, spoedzorg en geestelijke gezondheidszorg is alleen mogelijk door een integrale aanpak over de schotten van de zorg heen.’

Zorgnu.Avrotro.nl

Like&Share
Twitter
Visit Us
INSTAGRAM
RSS

One Comment

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.