Nieuws

Regeerakkoord: Wat verandert er voor de zorg?

Na een formatie van meer dan 200 dagen zijn de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eruit. Vanmiddag presenteerden de fractieleiders het regeerakkoord van Rutte III. Ook alle plannen voor de zorg komen aan bod in het uitgebreide akkoord. Zorg.nu zet ze allemaal voor je op een rijtje.

Eigen risico
Het kabinet bevriest het eigen risico tot en met 2021. Het bedrag van 385 euro blijft dus staan. Als compensatie gaat de zorgpremie waarschijnlijk wel stijgen.

Verpleeghuiszorg
Met de maatregelen speelt het kabinet geld vrij om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Daar gaat 2,1 miljard euro naartoe, zoals al eerder bekend werd.

Uitgavenplafonds
Ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), huisartsen en de wijkverpleging krijgen opnieuw te maken met een uitgavenplafond. Het CPB rekende de plannen door en constateert dat de lagere zorguitgaven uiteindelijk resulteren in ‘minder zorg of zorg van slechtere kwaliteit’. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen maakt zich druk. Zij zijn bang dat ze onvoldoende kunnen investeren.

Zorgaanbieders en verzekeraars
Rutte III wil meer duidelijkheid voor verzekerden. Zorgaanbieders en verzekeraars moeten meer inzicht geven in de kwaliteit en hoeveelheid ingekochte zorg per verzekeraar. Ook moeten de behandeltarieven zichtbaar worden voor de consument.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De nog openstaande bezuinigingen op de Wlz van 188 miljoen, een restant van eerdere bezuinigingen van vijfhonderd miljoen, worden structureel teruggedraaid.

Abonnement Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Nu betalen de mensen die gebruik maken van de Wmo nog een eigen bijdrage, waarvan de gemeente de hoogte bepaalt. In plaats van een eigen bijdrage krijgen zij een abonnement voor 17,50 euro per maand. Het kabinet wil zo de verschillen in de eigen bijdragen terugdringen. Vanuit de Wmo kunnen mensen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en trapliften krijgen.

Minder eigen bijdragen
Het nieuwe kabinet verlaagt de bijdrage voor een verblijf in een verpleeghuis van acht naar vier procent van het inkomen. Ook betaal je vanaf 2019 maximaal 250 euro eigen bijdrage voor medicijnen.

Voorkeursbeleid medische hulpmiddelen
Voor medische hulpmiddelen als rolstoelen en krukken komt een voorkeursbeleid. Dit beleid bestaat al voor medicijnen en houdt in dat alleen de goedkoopste varianten worden vergoed.

Medicijnen
Het kabinet steekt jaarlijks 460 miljoen euro minder in de inkoop van medicijnen. Dit wil Rutte III vooral bereiken door farmaceuten minder geld te betalen.

Geslachtsregistratie
Het nieuwe kabinet gaat geslacht van mensen zo min mogelijk registreren en gaat waar mogelijk genderneutraal werken. Ook wordt Artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling aangevuld, daar komt expliciet te staan dat discriminatie wegens seksuele oriëntatie niet is toegestaan.

Kwesties van leven en dood
De vier partijen die samen het nieuwe kabinet vormen laten elkaar vrij in kwesties van leven en dood, mits zo’n vraagstuk zorgvuldig is besproken en beoordeeld. Het kabinet zal bijvoorbeeld omstreden nieuw onderzoek alleen toestaan als dat echt nodig is en er geen alternatief is. Verder moet het belang van de wetenschap worden afgewogen tegen mogelijke ethische bezwaren.

Meningen van adviesorganen als de Gezondheidsraad over die afweging tellen voor het kabinet zwaar. Ook moet er een maatschappelijke discussie over het vraagstuk zijn geweest en moet de politiek zich daarover zorgvuldig hebben gebogen.
Lees ook: Nieuw kabinet laat ruimte voor twist over leven en dood

Embryoselectie
De niet-invasieve prenatale test (NIPT) zal ook de komende jaren gesubsidieerd worden door de overheid. De NIPT is een bloedonderzoek waarmee bepaalde aangeboren aandoeningen, zoals het syndroom van Down, kunnen worden opgespoord tijdens de zwangerschap. De test komt dus niet in het basispakket, maar de huidige subsidie van de overheid blijft wel gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de eigen bijdrage aan de test, die 175 euro bedraagt.

Erfelijke ziekten
Ouders die het risico lopen een zeer zware erfelijke ziekte door te geven aan hun kinderen, mogen kiezen of ze een jongen of meisje geboren laten worden. Deze mogelijkheid wordt alleen geboden als het risico op het doorgeven van een zware erfelijke ziekte aan het nageslacht zeer groot is. Deze techniek bestaat al, maar mag nu dus in de praktijk worden toegepast.

Vluchtelingen geen recht meer op zorgtoeslag
Vluchtelingen met verblijfsstatus de eerste twee jaar in Nederland geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Zorgverzekering wordt door gemeenten in natura uitgekeerd.

Bron: ANP

Like&Share
Twitter
Visit Us
INSTAGRAM
RSS

One Comment

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.