(Positieve) Psychologie, Emoties

Dag 16. Wat zijn emoties en waarvoor dienen ze?

Wat is een/wat zijn emotie(s)? Hoeveel emoties zijn er? Waarom hebben we emoties? Eigenlijk simpele vragen toch, maar weet jij het? Ik had geen idee hoe ik dat precies moest uitleggen voor dit artikel en heb toch echt meerdere woordenboeken, studieboeken en websites moeten raadplegen. Hopelijk dat dit artikel jullie antwoord op deze vragen geeft!

WAT IS EEN EMOTIE?

“Een emotie wordt vaak omgeschreven als een innerlijke beleving of gevoel van bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. Emoties gaan echter niet alleen met subjectieve gevoelens, maar ook met lichamelijke reacties en bepaalde expressies in het gedrag gepaard.
In biologische zin kan men een emotie ook definiëren als een reactie van onze hersenen op een affectieve prikkel. Dit komt zowel bij mensen als dieren vrijwel automatisch tot uiting in een bepaald patroon van gedrag (bijvoorbeeld vluchten of toenadering) en fysiologische reacties. Het gevoel kan dan gezien worden als een speciale uiting of vorm van emoties die typisch is voor mensen, namelijk de bewuste beleving, of mentale reflectie van een emotie”
Bron: Wikipedia is your friend (when you’re lazy)


HOEVEEL EMOTIES ZIJN ER?
Op deze vraag is eigenlijk nog geen uitsluitend antwoord te geven. Dat boos en blij twee verschillende zijn, daar zullen we het allemaal over eens zijn, maar boos en kwaad? Is jaloezie of chagrijnig zijn een emotie? Nog niet zo gemakkelijk he? De een spreekt over 4 a 5 basisemoties, de ander noemt er wel 25 (afbeelding onderaan). De wetenschap is er gewoonweg niet uit. Om het overzichtelijk te houden ga ik voor dit artikel uit van de 10 hoofdemoties volgens Lineham en de DGT en hun alternatieve benamingen:

Boosheid oftewel:
Aangebrandheid, agitatie, bitterheid, chagrijnigheid, ergernis, frustratie, furieus zijn, getergdheid, heetgebakerdheid, irritatie, kribbigheid, lichtgeraaktheid, mopperigheid, nijdigheid, ontevredenheid, opvliegendheid, pislink zijn, prikkelbaarheid, razernij, toorn, verbolgenheid, verontwaardiging, vijandigheid, woede, woestheid, wraakzucht, wrevel, wrok.

Verdriet:
Alleen, afgewezen worden, bedroefd voelen, bedrukt, depressiviteit, desolaat, down, droefenis, droefheid, eenzaamheid, hartenpijn, heimwee, het te kwaad krijgen, in mineur, jezelf afwijzen, kniezen, lijden, melancholie, misère, mismoedig, neerslachtigheid, ongelukkig voelen, ongenoegen, ontroostbaar, radeloosheid, rampspoed, rouw, smart, somberheid, teleurstelling, treuren, troosteloos, verdriet, verlies, verpletterd, vervreemding, verwond zijn, wanhoop, weemoed, zelfmedelijden, zielenleed, zwaarmoedigheid.

Blijdschap:
Blijmoedigheid, enthousiasme, euforie, extase, geamuseerd zijn, gein, gelukkig zijn, gelukzaligheid, genoegen, genot, jolijt, leut, lol, lust, opgetogenheid, optimisme, plezier, pret, schik hebben, tevredenheid. verheugd zijn. verrukking. vervoering. vol vuur zijn. voldoening. vreugde. vrolijkheid. welbehagen. welgevallen, hyper.

Liefde:
Aantrekking, adoratie, affectie, begeerte, betovering, compassie, devotie, dol zijn op iemand, gecharmeerd zijn van iemand, gehecht zijn aan iemand, genegenheid, hartstocht, leuk vinden, lust, om iemand geven, opwinding, overgave, passie, sentimenteel zijn over iemand, sympathie, tedere gevoelens, toegewijd zijn aan iemand, verknocht zijn aan iemand, verlangen, verlangen naar iemand, verliefd, vriendelijkheid, warmte.

Schaamte:
Diep berouw, gêne, geremdheid, niet op zijn gemak, onthutsing, preutsheid, schroom, schuwheid, timiditeit, verlegenheid, vernedering, verwijtbaarheid.

Schuld:
Schuldgevoelens, berouw, blaam, laakbaarheid, spijt hebben, verontschuldigend zijn, verwijtbaarheid, wroeging hebben.

Walging:
Afgrijselijk vinden, afkeer, afstotelijk vinden antipathie aversie ergens een hekel aan hebben ergens van huiveren gruwelijk vinden haat iets een gruwel vinden iets een horreur vinden laatdunkendheid neerbuigendheid onsmakelijk vinden smerig vinden spuugzat zijn tegenzin verachting verafschuwing verfoeien vreselijk vinden vunzig vinden wanstaltig vinden weerzin weerzinwekkend vinden

Afgunstige jaloezie:
Afgunst, bitterheid, ‘de kift’, groen zien, hebzucht, hunkering, ijverzucht, inhaligheid, jaloezie, kinnesinne na-ijver, nijd, rivaliteit, verlangen, wedijver, wrok.

Angst:
Bangigheid, beduchtheid, benauwdheid, beklemming, bezorgdheid, fobie, geïntimideerd zijn, gevoel van onheil, huiver, kopschuw zijn, nervositeit, ongerustheid, paniek, spanning, schichtig zijn, schrik, schuwheid, verontrusting, zich bedreigd voelen, vrees.

Angstige Jaloezie:
Jaloers, aanhankelijk, achterdochtig, alert, bang zijn iets of iemand te verliezen, bezitterig, claimend, competitief ,defensief, iemand geen beet gunnen, iemand scheef aankijken, krampachtig aan iets vasthouden, iemand de ruimte niet gunnen, omzichtig, op je qui-vive voorzichtig zijn, wantrouwend, zelfbeschermend.

 

WAAR DIENEN EMOTIES VOOR?

Why (oh why) were we made to feel so much? It’s as if our wiring (which, when given the options of emotion and reason, gravitates to the former), were out to screw us.

Het populairste antwoord komt neer op overleven (beroemde theoretici op het gebied van emotie en evolutie zijn bv Antonio Damasio, Joseph LeDoux, en Robert Trivers). Miljoenen jaren geleden was het handig om emoties te hebben. Om meteen te kunnen handelen wanneer je angst voelde op het moment dat je oog in oog met een tijger stond. 

Maar tegenwoordig is de wereld zoveel meer gecompliceerd en niet altijd functioneel. In sommige gevallen leiden ze zelfs tot stoornissen als angst en depressie. Toch zijn er volgens Lineham in de basis drie functies te noemen als antwoord op de vraag; waar dienen emoties voor?

1. Emoties kunnen zichzelf valideren:
– Onze emotionele reacties op andere mensen en gebeurtenissen kunnen ons informatie verschaffen over een situatie. Het kunnen gewone of alarmsignalen zijn, die aangeven dat er iets aan de hand is. Vaak spreek je dan over een intuïtief gevoel dat er iets wel of niet goed zit. In veel gevallen kun je dit trainen door te proberen -ervaren- zodat je steeds beter durft te vertrouwen op je eigen gevoel.

2. Emoties organiseren en motiveren tot handelen:
– Emoties bereiden ons voor op handelen, zij zijn de motivatie tot ons gedrag.
– Emoties bespaart ons tijd doordat we niet altijd alles hoeven te overdenken. Een leuk voorbeeld hiervan is schuldgevoel. Mensen zijn bang om schuldgevoelens te verminderen, omdat ze bang zijn zonder schuldgevoel schadelijke dingen te doen.
– Sterke emoties helpen ons bij het overwinnen van obstakels.

3. Emoties communiceren iets aan (en beïnvloeden) anderen:
– Gelaatsuitdrukkingen vormen een onlosmakelijk deel van emoties en zijn sneller dan woorden. Sommige emotionele expressies hebben een automatisch effect, ze zijn ons niet aangeleerd. Tevens zijn onze non-verbale uitdrukkingen vaak eerlijker dan onze verbale. Wanneer die twee niet overeenstemmen zullen anderen je ook sneller wantrouwen.
– Wanneer het belangrijk is om met anderen te communiceren of een boodschap over te brengen kan het heel moeilijk zijn om emoties te veranderen. Bijvoorbeeld wanneer Pietje wilt dat Jantje bang is, zal Pietje niet willen stoppen met bang zijn. Want anders zou Jantje kunnen denken dat de situatie toch veilig is.
– Mensen beïnvloeden met  hoe je communiceert kan bewust en onbewust: Wanneer je aardig en vriendelijk bent tegen de mensen om je heen zul je sneller mensen aantrekken. Wanneer je een resting bitchface hebt zul je sneller mensen afschrikken en dus minder sociale interactie hebben.

Ook leuk:

Hey, listen to your emotions

Nu we weten wat emoties zijn en waarom we emoties ervaren is de volgende stap emotieregulatie. Emotieregulatie bestaat uit drie doelen die ik los zal behandelen om het overzichtelijk te houden. Je vindt de delen hier.

Like&Share
Twitter
Visit Us
INSTAGRAM
RSS

2 Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.